Technické informace o hře

Framová a noframová verze

Funkční rozdíl mezi oběmi verzemi by být neměl. Obě verze totiž natahují stejné skripty. Rozdíly tu však jsou.

Detaily framové verze:
  1. Hezčí grafika, která se musí poprvé načíst, což chvíly trvá
  2. Nemožnost používat pro reload tlačítko F5 (načte se vše od začátku)
  3. Použitelná jen na novějších prohlížečích podporující framy (rámce)
  4. Byla první, proto jsou skripty odladěny primárně pro ní

Výhody neframové verze jsou především možnost používat tlačítko F5 a spustitelnost i na starších prohlížečích. Mezi oběmi verzemi lze libovolně přepínat a pokud Váš prohlížeč podporuje cookies, je při příští návštěvě z tohoto místa automaticky spuštěna vybraná verze


Spustit [ FRAMOVOU VERZI ] nebo [ NOFRAMOVOU VERZI ]