Soupis plavidel

  

 1. Rikatan 23299 (Ferengské plavidlo - Ferengský Marauder Class)
 2. Cvičný cíl 1 Ave -CC1 (Cvičný cíl - Raketoplán - klingonský Class)
 3. Cvičný cíl - Vor'cha CV-PEG-001 (Cvičný cíl - Simulovaná třída Vor`cha Class)
 4. Cvičný cíl - D'Derid CV-PEG-002 (Cvičný cíl - Simulovaná třída D´Deridex Class)
 5. Dalpak 1302 (Ferengské plavidlo - Ferengský Marauder Class)
 6. Nklon, IRW 2040 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 7. H´nah, IRW 603 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 8. Pardek, IRW 2032 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 9. Cvičný cíl 2 Ave -CC2 (Cvičný cíl - Sonda třídy IX Class)
 10. Cvičný cíl 3 Ave -CC3 (Cvičný cíl - Sonda třídy I Class)
 11. Mnein, IRW 515 (Romulanská válečná loď - Romulanská vědecká loď Class)
 12. Ubazzek AS 521 (Andorianská loď - Andoria Class)
 13. Thorina AS 611 (Andorianská loď - Andoria Class)
 14. Mukor AS 230 (Andorianská loď - Andoria Class)
 15. Hurrsi AS 102 (Andorianská loď - Andoria Class)
 16. Mahh CWS 1502 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 17. Kirewa, IRW 6339 (Romulanský scout - Romulanský Scout Class)
 18. Neznámý 0 0 (Něco - Class)
 19. Renok CWS 1411 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 20. Terrh, IRW 151 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 21. Pamag, IKS 0121 (Klingonská válečná loď - D7 (klingonský křižník) Class)
 22. Damar CWS 2480 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 23. Gakar CWS 675 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 24. Sabak CWS 10502 (Cardassijská válečná loď - Hideki Class)
 25. Omerrh, IRW 1715 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 26. Meeg 2329 (Ferengské plavidlo - Ferengský Marauder Class)
 27. Miraw CWS 686 (Cardassijská válečná loď - Základna Class)
 28. Mirewa, IRW 6311 (Romulanský scout - Romulanský Scout Class)
 29. A´Gar, 972 (Neznámá loď - D7 (klingonský křižník) Class)
 30. Neznámá stanice 2 002 (Neznámá stanice - Neznámá stanice Class)
 31. Neznámá stanice 4 004 (Neznámá stanice - Neznámá stanice Class)
 32. Bonaventure 01 01 (Sonda - Sonda třídy I Class)
 33. Bonaventure 02 02 (Sonda - Sonda třídy II Class)
 34. Neznámý objekt 0 122 (Něco - Neznámý objekt Class)
 35. Irawar, IRW 2132 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 36. Neznámá loď, unknwn_reg (Neznámá loď - Neznámá třída Class)
 37. Parthia CWS 21123 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 38. T_01 T_01 (Sonda - Sonda třídy IX Class)
 39. Ranar 22142 (Ferengské plavidlo - Ferengský Marauder Class)
 40. Mila CWS 180105 (Cardassijská válečná loď 2 - Cardassian freighter Class)
 41. Groumal CWS 180265 (Cardassijská válečná loď 2 - Cardassian freighter Class)
 42. Korawak CWS 180099 (Cardassijská válečná loď 2 - Cardassian freighter Class)
 43. Siana CWS 180901 (Cardassijská válečná loď 2 - Cardassian freighter Class)
 44. Skaro LSE FA-451 (Unknown Freighter - Neznámá loď Class)
 45. Vrot, IKS 5611 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 46. Mrisk, IKS 5968 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 47. Palmur CWS 44587 (Cardassijská válečná loď - Hideki Class)
 48. Asthmatic, 11606411 (Neznámá loď - Unknown Class)
 49. Hornet, 118988A (Neznámá loď - Bird of Prey (B`rel) Class)
 50. Spear of Kelimano , SAS13890 (Neznámá loď - Hideki modified Class)
 51. Eye of Tiger, SAS13990 (Neznámá loď - Hideki modified Class)
 52. OS Drakho 666613 (Orionská loď - Unknown Class)
 53. Pecora, YT5800c (Neznámá loď - Bird of Prey (B`rel) Class)
 54. Tehca, IRW 2074 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 55. OS Harassin 70001 (Orionská loď - Unknown Class)
 56. Tehca, IRW 342575 (Romulanský scout - Romulanský Scout Class)
  

 1. Cvičný cíl 236 (Cvičný cíl - Sonda Class)
 2. Dultan CWS 547821 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 3. Deletham, IRW 16052 (Romulanská válečná loď - Warbird Class)
 4. Siwian, IRW 452 (Romulanská válečná loď - Warbird Class)
 5. Cabira CWS 3665 (Cardassijská válečná loď - Hideki Class)
 6. Sirian CWS 26589 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 7. Maligor CWS 21145 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 8. Probe HIR1 (Hreninské plavidlo - solar probe Class)
 9. Hirsuta DBR02 (Hreninské plavidlo - neznámá konstrukce Class)
 10. Tomikon DBR87 (Hreninské plavidlo - Hreninské plavidlo Class)
 11. Probe 02 DBS (Sonda - Solar probe Class)
 12. Kilika, IRW 8898 (Romulanská válečná loď - Scout Class)
 13. Horatis, IRW 24558 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 14. Hetrechta, IKS 44478 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 15. Gamat CWS 1986 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 16. Konar, IRW 4016 (Romulanská válečná loď - Scout Class)
 17. Vildrug, IRW 75421 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 18. Ligura, IRW 64187 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 19. Satelit SA-01 (Sonda - Xerkosanský satelit Class)
 20. Carenax, IRW 489 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 21. Bortak, IRW 60951 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 22. Prokonzul, IRW 16448 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 23. Dertan CWS 27732 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 24. Medox, IRW 684 (Romulanská válečná loď - D´Deridex refit Class)
 25. Borkos, IKS 7458 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 26. Nivar CWS 26435 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 27. Evekla CWS 27688 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 28. R´Vast, IKS 4368 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 29. Keldan CWS 28832 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 30. Galira CWS 27599 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 31. Ralisa CWS 35884 (Cardassijská válečná loď - Galor Class)
 32. Manowar, IRW 1965 (Romulanská válečná loď - Norexan refit Class)
 33. Levek CWS 26847 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 34. Veldan, IRW 33431 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 35. Telat CWS 29942 (Cardassijská válečná loď - Keldon Class)
 36. Patal, IRW 3325 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 37. Grewag, IRW 6434 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 38. rhaeMnei, IRW 1745 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 39. Yorsek, IKS 3251 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 40. rhaeAerv, IRW 3058 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 41. Y´Chun´Ma, IKS 5416 (Klingonská válečná loď - K´Vort (B´Rel refit) Class)
 42. R´Tach, IKS 2885 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 43. rhaeSTask, IRW 3057 (Romulanská válečná loď - Norexan Class)
 44. rhaeHavraha, IRW 1475 (Romulanská válečná loď - D´Deridex Class)
 45. Khaa, IKS 1701 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 46. Ves neH, IKS 44767 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 47. Rawull, IKS 40894 (Klingonská válečná loď - Vor`cha Class)
 48. HIvDuj , IKS 44744 (Klingonská válečná loď - Negh`Var Class)
 49. S'ta'la LSE 3327 (Unknown Freighter - Raketoplán Class)
 50. Pohir, 873 (Neznámá loď - Pohir Class)
 51. Katika, IKS 7589 (Klingonská válečná loď - Bird of Prey (B`rel) Class)
 52. Neznámé plavidlo, 1728 (Neznámá loď - D7 Class)
 53. L´Tak, IKS 1324 (Klingonská válečná loď - D7 (klingonský křižník) Class)
 54. Gul-Hat, 1112 (Neznámá loď - Galor Class)
 55. Terrilium, IKS 5201 (Klingonská válečná loď - D´Tei Class)
 56. A´Far, 975 (Neznámá loď - D7 (klingonský křižník) Class)
  

 1. USS HERODES NCC-1789 (Cvičná loď - Constitution refit Class)
 2. USS ADVENTURE NCC-69375 (Cvičná loď - Miranda Refit Class)
 3. USS COLORADO NCC-73265 (runabout - Danube Class)
 4. USS CALEDON NCC-73292 (runabout - Danube Class)
 5. USS LEGACY NCC-73245 (runabout - Danube Class)
 6. USS PANDORA NCC-78945 (Federační loď - Nova Refit Class)
 7. STARBASE (nehlásit!) 111 (STARBASE - STARBASE Class)
 8. STARBASE 173 (STARBASE - STARBASE Class)
 9. USS LEGACY-A NCC-73295 (runabout - Danube Class)
 10. Unknown station ??? (work bee - ??? Class)
 11. USS WILDCAT NCC-72458 (Federační loď - Akira Class)
 12. USS DEKARON NCC-3256 (Federální loď - Marauder Class)
 13. USS ATLANTIS NCC-77249 (Zásobovací loď - Intrepid Class)
 14. ZTS Baris 06 (Obchodní loď - Milbo Class)
 15. USS FLEMING NCC-63784 (Federální loď - Nebula Class)
 16. USS IRTISH NCC-73298 (runabout - Danube Class)
 17. USS REEF-sekundární s. NCC-S78245 (Federační loď - Prometheus Class)
 18. USS MACKENZIE NCC-73297 (runabout - Danube Class)
 19. USS TRINITY NCC-61999 (Eskortní loď - Saber Class)
 20. USS Achilles 03 NCC R59883 (Federální raketoplán - Hybrid Class)
 21. USS Achilles 01 NCC R59881 (Federální raketoplán - Hybrid Class)
 22. USS Achilles 02 NCC R59882 (Federální raketoplán - Hybrid Class)
 23. USS Achilles 04 NCC R59884 (Federální raketoplán - Hybrid Class)
 24. USS Achilles 05 NCC R59885 (Federální raketoplán - Hybrid Class)
 25. USS ACHILLES NCC-59888 (Federační loď - Achilles Class)
 26. USS MAJESTIC NCC-24581 (Federální loď - Excelsior Class)
 27. USS VICTORY NCC-9761 (Cvičná loď - Constellation Class)
 28. USS Saint Claire NCC-4523 (Federální loď - Excelsior Class)
 29. USS LYDIA NCC-34121 (Federální loď - Sydney Class)
 30. USS HERCULES NCC-69852 (Federální loď - Akira Class)
 31. USS DORIANNA GREY NCC-44201 (Federální loď - Nebula - zbraňový mo Class)
 32. USS PETER THE GREAT NCC-61540 (Federální loď - Norway Class)
 33. USS DEIMOS NCC-44054 (Federální loď - Galaxy - refit I Class)
 34. USS SIRAK NCC-50291 (Federální loď - Nebula Class)
 35. USS ATHENA NCC-2506 (Federální loď - Oberth Class)
 36. USS COMBATTENTE NCC-43467 (Federální loď - Nebula - zbraňový mo Class)
 37. USS DER SONNENUNTERGANG NCC-41134 (Federální loď - Nebula - zbraňový mo Class)
 38. USS L'ESPOIR NCC-44096 (Federální loď - Intrepid Class)
 39. USS TRITON NCC-39588 (Federační loď - Ambassador - refit Class)
 40. USS Triton 02 NCC R39582 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 6 Class)
 41. USS Triton 03 NCC R39583 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 6 Class)
 42. USS Triton 04 NCC R39584 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 6 Class)
 43. USS Triton 05 NCC R39585 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 7 Class)
 44. USS ESKAMO NCC-59414 (Federální loď - Nebula Class)
 45. USS ASTUA HARHAAN NCC-88389 (Federální loď - Akira Class)
 46. USS TOKYO NCC-68711 (Federální loď - Galaxy - refit I Class)
 47. USS SAVANT NCC-65204 (Federální loď - Defiant Class)
 48. USS FUNDADOR NCC-88715 (Federální loď - Defiant Class)
 49. Neznámá loď X2 (Loď - ? Class)
 50. USS Myrhadon 05 NCC R74235 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 7 Class)
 51. Neznámá loď X (Loď - Mercenary Raider Class)
 52. Neznámá loď X11 (Loď - Fighter Class)
 53. Neznámá loď X9 (Loď - ? Class)
 54. USS Pegasus 05 NCC R75285 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 9 Class)
 55. Neznámá loď X3 (Loď - ? Class)
 56. Neznámá loď X7 (Loď - ? Class)
 57. USS SEALORD NCC-76120 (Cvičná loď - Excelsior Class)
 58. STARBASE 167 (Základna HF - STARBASE Class)
 59. Mi´Rur NSP 21 (vulkanská vědecká loď - Sh'Ran Class)
 60. Sitak NSP 11 (vulkanská vědecká loď - Sh'Ran Class)
 61. Varlok YB002 (Loď - Yucanský bitevník Class)
 62. Hntal 444 (Loď - Hideki Class)
 63. Marauder 01 PIR-1001 (Loď - Hideki Class)
 64. Luhra 3021 (Loď - Neznámá Class)
 65. USS Maryland 01 NCC R74031 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 6 Class)
 66. USS DAKAR NCC-54111 (Federální loď - Centaur Class)
 67. USS Malvasia Nera 04 NCC R77634 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 8 Class)
 68. Tasar AIC-45 (Loď - Korveta Class)
 69. USS Raktar-3 NCC 4332-3 (Federální raketoplán - Ferengský raketoplán Class)
 70. USS Raktar-3 NCC 4329 (Federální raketoplán - Ferengský raketoplán Class)
 71. USS Renew NCC-26356 (Federální loď - Oberth Class)
 72. USS ITHAQUA NCC-74666 (Federační loď - Nova Class)
 73. USS Ithaqua 01 NCC R74661 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 8 Class)
 74. USS Ithaqua 03 NCC R74663 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 18 Class)
 75. USS Ithaqua 02 NCC R74662 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 9 Class)
 76. USS Malvasia Nera 02 NCC R77632 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 7 Class)
 77. USS Malvasia Nera 03 NCC R77633 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 8 Class)
 78. USS Malvasia Nera 05 NCC R77635 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 18 Class)
 79. USS MALVASIA NERA NCC-77637 (Cvičná loď - Cheyenne Class)
 80. USS Malvasia Nera 01 NCC R77631 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 7 Class)
 81. USS Myrhadon NCC 74236-A-R-2 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 82. USS Myrhadon NCC 74236-A-R-1 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 83. USS Spartakus NCC-118-1-1 (Federální loď - Peregrin Class)
 84. STARBASE 118 (STARBASE - STARBASE Class)
 85. USS Ticonderoga 06 NCC R68246 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 18 Class)
 86. USS TICONDEROGA NCC-68245 (Cvičná loď - Nebula - zbraňový modul Class)
 87. USS OSLO NCC-71620 (Cvičná loď - Norway Class)
 88. USS SONNATO NCC-21400 (Federální loď - Excelsior Class)
 89. USS YUKOHAMA NCC-72922 (Federální loď - Akira Class)
 90. Temura 474 (Loď - Korveta Class)
 91. USS APPALACHIA NCC-69507 (Loď 23.Flotily - Steamrunner Class)
 92. USS Abaddon 09 NCC R74629 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 93. USS ABADDON NCC-74623 (Federační loď - Ambassador Class)
 94. USS Oculus NCC-48146 (Federální loď - Olympic Class)
 95. USS ACHILLES NCC-59888-A (Federační loď - Galaxy Class)
 96. USS Myrhadon NCC 74236-A-R-3 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 97. USS Achilles 06 NCC R59886 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 7 Class)
 98. USS Abaddon 07 NCC R74627 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 99. USS Abaddon 06 NCC R74626 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 100. USS USS Achilles 10 NCC 59886-R2 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 9 Class)
 101. USS USS Achilles 11 NCC 59886-R3 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 9 Class)
 102. USS Achilles 13 NCC R59889 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 103. USS Myrhadon NCC 74236-A-R-5 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 11 Class)
 104. USS Myrhadon NCC 74236-A-R-4 (Federální raketoplán - Raketoplán typ 18 Class)
 105. USS AMUR NCC-51085 (runabout - Runabout Class)