VÝVOJ KOLONIE DARKFORT

07.05.2020  Dne 8.5.2020 si připomínáme 75leté výročí konce druhé světové války. Můžeme všichni jen doufat, že nic takového lidstvo už nepotká.

27.04.2020  Všem pracujícím hráčům DF, ale i všem ostatním přejeme krásný svátek práce. :)

Tento svátek má své kořeny v USA, kdy v roce 1886 proběhla demonstrace za osmihodinovou pracovní dobu. První oslava tohoto svátku byla v roce 1888. Na našem území se slaví již od roku 1890!

09.04.2020  Přejeme všem hráčům krásné velikonoční svátky! :)

21.03.2020  První jarní den roku 2020 bylo přidáno nové zobrazení hodností, které odpovídá více době, v níž se kolonie Darkfort nachází (tedy počátku 25. století).
Pokud se vám zobrazují staré hodnosti, dejte CTRL+F5.

23.12.2019  Váženi hráči,
přejeme vám všem krásné svátky, prožité v kruhu nejbližších, právě takové, jaké byste je chtěli mít.

V roce 2020 zažívejte jen dobré a úspěchy ve svém konání, ať už osobním, životním či pracovním/školním. Nejvíce však přejeme štěstí a pevné zdraví. Zbytek si vás již najde sám. :)

30.11.2019  Přejeme všem hráčům krásný adventní čas. :)

10.09.2019  Chyba u prohlížeče Chrome byla opravena. :)

  


DarkFort © 2003 - 2020 All rights reserved.