1. Za přepravu osob v prostoru 23. flotily zodpovídá velitel flotily. Je-li přeprava nutná i na akademii, pak za tuto odpovídá komandant, který je také kompetentní o ní rozhodnout.
 2. Přeprava se uskutečňuje za pomocí plavidel třídy runabout (na krátké vzdálenosti) a pomocí speciálně upravených plavidel na delší vzdálenosti (kyvadlová doprava mezi SB). Na dlouhé vzdálenosti, kudy by i přes kyvadlovou dopravu trvalo dopravení příliš dlouho, je možné použít transportní sondu.
 3. Při okolnostech zvláštního zřetele může velitel flotily vyslat speciální plavidlo, případně uvolnit některé z plavidel z misí priority 4, přičemž toto nesmí ohrozit bezpečnost ostatních lodí a analogicky dále.
 4. Důstojník, který chce přepravit z SB na SB (kyvadlová doprava), si podá žádost o transport na transportní plavidlo. Seznam transportních plavidel je vždy uveden u jednotlivých SB a jsou takto i označena.
 5. Důstojník, který chce přepravit z SB do cílové destinace, si požádá o přidělení runaboutu velitele flotily v „Diskuzi“ sekci „Přeprava“. Jakmile ji velitel schválí a sdělí jméno runaboutu, který si žadatel může vzít, pak zadá příkaz počítači následujícího znění:
 6. "Počítači, převeď oprávnění k řízení USS (jméno lodi) na moji osobu. Tento transport byl schválen velitelem flotily."
 7. Před odletem je nutné dohodnout se s velícím důstojníkem nebo pověřenou osobu destinace, kdy je možný přílet, zejména vzhledem k aktuální situaci. Vydá-li velící důstojník kladné stanovisko, může přepravovaný důstojník zadat kurz k cílové destinaci.
 8. Po příletu na místo a těsně před přesunutím se na požadovanou destinaci zadá přepravovaný důstojník, který runabout využíval, příkaz počítači tohoto znění:
 9. „Počítači, nastav kurz na domovskou základnu.“
 10. Během cesty dbá přepravovaný důstojník (a pokud veze pasažéry, tak i oni) vlastní bezpečnosti (a bezpečnosti přepravovaných), stejně tak jako přiměřeně reaguje na situace v jeho okolí.
 11. Není-li se možné do požadované destinace dostat pomocí kyvadlové dopravy a následně pomocí runaboutů, je možné využít přepravní sondy. Té je možné využít také v případě, že by transport přesáhl dobu 10 tahů (rozhoduje počet tahů cesty).
 12. Způsob přepravy z bodu pravidel přepravy musí odsouhlasit velitel flotily a velící důstojník destinace (zařízení, lodi atd.), kam se chce přepravovaný dostat. Tento velící důstojník na sebe bere odpovědnost za bezpečnost přepravovaného v cílové oblasti.
 13. Pokud se chce důstojník dostat na raketoplán či runabout, který je na palubě jeho plavidla, pak zadá následující příkaz počítači:
 14. "Počítači, přesuň mě na palubu raketoplánu registru (registr raketoplánu) na pozici CO/FO/TAK/BEZ (nebo OPS/NAV/LEK/TRA, případně na pozici hosta nebo řadového důstojníka)."
 15. Takový přesun musí být schválen velícím důstojníkem plavidla nebo prvním důstojníkem.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.