Kancelář komandanta Akademie

Komandant - dne: 12.12.2016, 20:00:18
  Prominutí druhého a třetího ročníku akademie HF. Pro vynikající znalosti a příkladnou aktivitu je kadetovi Jürgenu Hausnerovi prominut druhý a třetí ročník akademie.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 12.12.2016 v 20:03:14

Komandant - dne: 15.11.2016, 21:38:07
  Vyhlášeno výběrové řízení na post mladšího instruktora USS Malvasia Nera. Novým mladším instruktorem byl vybrán poručík T´Savak.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 05.12.2016 v 20:52:29

Komandant - dne: 14.11.2016, 20:01:07
  Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě bude starší instruktor USS Malvasia Nera pan Jayhawk odvolán ze svého postu. Pan Jayhawk byl odvolán ze svého postu velitele USS Malvasia Nera. Novým velitelem je nadporučík John Smith.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 15.11.2016 v 21:37:02

Komandant - dne: 26.04.2015, 19:45:02
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO. Mladším instruktorem USS Oslo byl vybrán Dr. Daniel Jackson - gratuluji a přeji mnoho úspěchů na tomto postu
zapsal: Hawk Jay T. dne: 03.05.2015 v 20:27:41

Komandant - dne: 26.04.2015, 19:44:39
  Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě, byť omluvené, bude mladší instruktor pan Raily odvolán ze svého postu. Jeho neaktivita není ku prospěchu cvičné simulace. Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě, byť omluvené, bude mladší instruktor pan Raily odvolán ze svého postu. Pan Raily nebude vyjmut ze seznamu instruktorů HF.
zapsal: Hawk Jay T. dne: 26.04.2015 v 19:54:59

Komandant - dne: 30.01.2014, 15:32:30
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS Malvasia Nera Mladším instruktorem lodi USS Malvasia Nera byl vybrán Martin Pallic. Gratulujeme
zapsal: Hawk Jay T. dne: 08.02.2014 v 20:19:41

Komandant - dne: 15.12.2013, 09:50:47
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS Malvasia Nera Mladším instruktorem USS Malvasia Nera byl jmenován praporčík Miranda Hunter
Gratuluji
zapsal: Hawk Jay T. dne: 02.01.2014 v 09:13:36

Komandant - dne: 02.01.2013, 20:23:25
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO.
Mladším instruktorem USS Oslo byl jmenován praporčík James Raily
Gratuluji
zapsal: Hawk Jay T. dne: 13.01.2013 v 12:16:27

Komandant - dne: 27.11.2012, 19:08:36
  Na základě výsledků v prázdninové hře se Komandant Akademie rozhodl udělit pochvalu kadetům z lodí
USS Malvasia Nera
Jeremi Madox
Miranda Harris
Razor D. Calista
Dimitri D. Sparov
USS Ticonderoga
Wiliam Riker
BatlhHa´v
Ian D. Pendergast
USS Oslo
Jakub Jedlicka
Preston Marlow
Axion Qualog
Michal Karden
Jack Stransky
Rada Akademie HF se rozhodla udělit pochvalu lodi USS Ticonderoga - jmenovitě kadetům : Wiliam Rikererovy BatlhHa´a Ian D. Pendergastovy
USS OslJakub - jmenovitě Jakubovy Jedlickovy, Axionu Qualogovy a Jacku Stranskému
USS Malvasia Nera - sic byla aktivní, postavili se na špatnou stranu a tím nesplnili základní cíl mise proto, přes jejich velice dobrý výkon, jim nebude pochvala udělena
zapsal: Hawk Jay T. dne: 02.01.2013 v 07:19:58

Komandant - dne: 03.01.2012, 13:39:05
  Vyhlášeno výběrové řízení na hlavního a mladšího instruktora USS Kaga. Na pozici hlavního instruktora byl vybrána komandér Vítězslav Boch. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.

Výběrové řízení na mladšího instruktora nadále probíhá.

zapsala: Sarah Purnochová dne: 08.01.2012 v 11:12:15

Na pozici mladšího instruktora byla vybrána podporučice Rena Gexirat. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.02.2012 v 20:42:36

Komandant - dne: 06.12.2011, 15:15:15
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO. Na pozici instruktora byla vybrána Lanthea Jane Cardip s podmínkou na 2 měsíce. Po kterou bude sledovaná jejich aktivita na pozici instruktorky.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 06.01.2012 v 11:33:00

Komandant - dne: 05.11.2011, 12:54:56
  Vyhlášeno výběrové řízení na hlavního instruktora USS Malvasia Nera. Na pozici instruktora byla vybrána poručice Gwenriel Dragon. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 06.12.2011 v 15:13:23

Komandant - dne: 05.11.2011, 12:24:38
  Rezignace na post instruktora USS Malvasia Nera

Z důvodů způsobených v reálném životě jsem nucen podat rezignaci na post velitele lodi USS Malvasia Nera.

Na základě této skutečnosti bych chtěl navrhnout podporučíka Anatola Daara na povýšení do hodnosti poručíka a zároveň mu svěřit velení USS Malvasia Nera. Podporučík Daar za dobu mé nepřítomnosti projevil výbornou schopnost velet posádce, jde kadetům příkladem a posádka jej bere jako autoritu hodnou velitele plavidla. Z mého pohledu si povýšení i svěření velení zaslouží.

Nadporučík Sorvel
Rezignace s lítostí přijata. Na uvolněný post bude vyhlášeno výběrové řízení kam se podporučíka Anatola Daara může přihlásit.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 05.11.2011 v 12:51:15

CO USS TICONDEROGA Sarah Purno - dne: 10.10.2011, 20:19:46
  Během poslední mise kadet Black porušil své rozkazy a tím ohrozil bezpečnost lodi. Proto navrhuji jeho přeřazení z druhého ročníku akademie do prvního.

Jelikož se jednalo o mladickou nerozvážnost a jeho další činy byli pod vlivem cizí bytosti, navrhuji 2 měsíční podmínku. Pokud podmínku neporuší, navrhuji ponechat bez záznamu v profilu a ztráty bodů. Pokud nikoliv jeho okamžité vyloučení z akademie.

CO USS TICONDEROGA Sarah Purnochová
Souhlasím
zapsala: Sarah Purnochová dne: 20.10.2011 v 12:06:54

Komandant - dne: 08.06.2011, 22:58:13
  Vyhlášeno výběrové řízení na jednoho staršího instruktora (poručík a výše) a jednoho mladšího instruktora (praporčík až podporučík, bez současných či bývalých prvních důstojníků reálných lodí).
Starší instruktor bude pro USS Malvasii Neru a mladší instruktor pro USS Ticonderogu.

Přihlášky posílejte do neděle 12.6.2011
Na pozici instruktora byl vybrán poručík Duvak, mladším instruktorem se stává praporčík John Novak.


Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ještě jednoho mladšího instruktora (pro USS Oslo).
zapsal: Vítězslav Boch dne: 25.06.2011 v 03:46:58

Komandant - dne: 13.05.2011, 05:36:07
  Změna pravidel ohledně udělování bodů: 1. Na dobu jednoho měsíce se stanovuje přechodná lhůta, během níž budou instruktoři v souladu s pravidly udělovat body jednou týdně, a to maximálně 6 bodů za týden.

2. Po uplynutí této přechodné doby se začnou užívat pravidla v jejich podobě.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 13.05.2011 v 05:36:17

Komandant - dne: 03.03.2011, 03:36:44
  Odvolání praporčíka Richi (instruktor Kar´Lbek) z pozice mladšího instruktora pro neaktivitu.
Praporčík byl pro svou opakovanou neaktivitu upozorněn komandantem a jelikož se do stanoveného data nevrátil k plnění svých povinností, byl z pozice mladšího instruktora odvolán. Ztrácí tím možnost používat postavu Kar´lbek, která bude smazána.


Zároveň je vyhlášeno výběrové řízení na jednoho mladšího instruktora, platí stejné podmínky, jako u předchozích výběrových řízení. Termín přihlášek je neděle 6. března 2011 23:59.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 03.03.2011 v 03:38:07

Mladším instruktorem USS Oslo byl jmenován praporčík Martin Tervičovský
zapsal: Vítězslav Boch dne: 07.03.2011 v 01:09:28

Komandant - dne: 26.12.2010, 20:42:08
  Vyhlášeno výběrové řízení na dva hlavní instruktory (pro USS Malvasia Nera a USS Ticonderoga) v hodnosti poručík a vyšší a na jednoho mladšího instruktora (praporčík -> poručík, vyjma těch, co vykonávali či vykonávají post FO na reálné lodi)

Přihlášky posílejte do úterý 28. prosince 20:00
Velitelem USS Malvasia Nera byl jmenován nadporučík George Stevenson.

Velitel a první důstojník USS Ticonderoga budou jmenováni ze stávajících kandidátů po skončení mise plavidla.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 28.12.2010 v 22:11:16

Komandant - dne: 03.12.2010, 19:40:52
  Vyhlášeno výběrové řízení na jednoho hlavního instruktora (pro reaktivovanou USS Oslo). Hlásit se mohou hráči s hodností poručík a vyšší. Budou si moci vytvořit další postavu.

Zároveň vyhlášeno výběrové řízení i na třetího mladšího instruktora (taktéž pro USS Oslo). Platí podobné podmínky, jako u předchozí kauzy, ale došlo k jedné změně (respektive vysvětlení nejasnosti). Výběrové řízení je otevřeno hráčům, kteří vykonávali post prvního důstojníka coby kadeti na cvičné lodi (hráčům, kteří jsou či byli prvními důstojníky na lodi flotily je pozice zapovězena).

Termínem výběrových řízení je neděle.
Výběrové řízení bylo ukončeno, vybrán byl poručík Hawk Jay T.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 25.12.2010 v 17:48:53

Komandant - dne: 25.11.2010, 23:30:45
  Výběrové řízení na mladší instruktory

Bylo rozhodnuto, že pozice prvního důstojníka na cvičné lodi bude obsazena mladším důstojníkem v hodnosti podporučíka. Rozdělení práce mezi starším a mladším instruktorem bude zcela na domluvě mezi nimi. Úkolem mladšího instruktora bude zastupovat instruktora v případě nepřítomnosti, plnit dílčí úkoly (například vést výsadky) a samozřejmě přispívat k výchově kadetů. Na kadety tak budou působit dva zkušení důstojníci, z čehož si slibujeme jednoznačně pozitivní vliv na kadety.

Zároveň chceme dát příležitost mladším důstojníkům získat velitelské zkušenosti. Proto se do výběrového řízení, které trvá do neděle 5. prosince 2010, mohou přihlásit důstojníci s hodnostmi praporčík – poručík, kteří neslouží nebo nesloužili na postu prvního důstojníka plavidla. Vybraní dva důstojníci dostanou možnost si vytvořit další autonomní postavu v hodnosti podporučíka. Na tuto postavu ztratí nárok, pokud reálná postava bude povýšena na nadporučíka nebo se stane prvním důstojníkem plavidla, v takovém případě musí na post mladšího důstojníka rezignovat a bude vypsáno nové výběrové řízení.

Své přihlášky posílejte komandantovi do 5. prosince 2010 23:59

Vítězslav Boch
Komandant Akademie
Na pozice mladších instruktorů byli vybráni praporčíci Jack Kerlok, Peter Richa a podporučík Nathaniel Durand.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 25.12.2010 v 17:48:31