Kancelář komandanta Akademie

Horacio Hadro - dne: 27.05.2020, 00:44:06
  Hvězdné flotily hvězdného data: 27.11.2418. Vážený komandante, s Vaším dovolením bych rád požádal o navrácení hodnosti. Vyřazení ze služby bylo na základě zranění a hospitalizace. Dle všech testů jsem opět plně způsobilí sloužit ve flotile a rád bych se navrátil do aktivní služby.
Bohužel při oné nehodě jsem přišel o paměť.
Věřím, že se podaří dohledat záznamy dle genetického kódu.
V příloze přikládám všechny údaje, na které si vzpomínám.
S velitelem flotily bylo spolu rozhodnuto o navrácení hodnosti a tím i práv a povinností.
zapsal: John K. Dragon dne: 05.06.2020 v 20:48:10

Komandant J.K.Dragon - dne: 21.05.2020, 18:10:54
  Přidělení kadeta Karla Kocha k výcviku na flotilní loď USS Minas Na základě schválení velitelem plavidla a prodělání základního výcviku vyhověno žádosti o přidělení
zapsal: John K. Dragon dne: 21.05.2020 v 18:11:56

Komandant J.K.Dragon - dne: 21.05.2020, 18:10:05
  Přidělení kadeta Johna Christophera Harta k výcviku na flotilní loď USS Averia Na základě schválení velitelem plavidla a prodělání základního výcviku vyhověno žádosti o přidělení
zapsal: John K. Dragon dne: 21.05.2020 v 18:11:41

Komandant - dne: 12.12.2018, 23:01:41
  Zahájeno řízení o přeřazení kadeta prvního ročníku Tomas Janovicz na flotilní loď USS Mimas pro absolvování výcviku AHF. Z důvodu odstoupení kadeta z AHF se případ uzavírá.
zapsal: Dr. Daniel Jackson dne: 18.12.2018 v 22:01:00

Komandant - dne: 27.08.2018, 23:41:32
  Zahájení řízení o prominutí prvních tří ročníků Akademie pro kadetky Erica Reina Lindahl a Gwinwe. Pro získané znalosti a předchozí zkušenosti jsou kadetkám prominuty první tři ročníky Akademie. Jsou povýšeny do čtvrtého ročníku a přiděleny na flotilní lodě.
zapsal: Dr. Daniel Jackson dne: 29.08.2018 v 22:14:43

Komandant - dne: 12.12.2016, 20:00:18
  Prominutí druhého a třetího ročníku akademie HF. Pro vynikající znalosti a příkladnou aktivitu je kadetovi Jürgenu Hausnerovi prominut druhý a třetí ročník akademie.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 12.12.2016 v 20:03:14

Komandant - dne: 15.11.2016, 21:38:07
  Vyhlášeno výběrové řízení na post mladšího instruktora USS Malvasia Nera. Novým mladším instruktorem byl vybrán poručík T´Savak.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 05.12.2016 v 20:52:29

Komandant - dne: 14.11.2016, 20:01:07
  Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě bude starší instruktor USS Malvasia Nera pan Jayhawk odvolán ze svého postu. Pan Jayhawk byl odvolán ze svého postu velitele USS Malvasia Nera. Novým velitelem je nadporučík John Smith.
zapsal: Jack O'Bannert dne: 15.11.2016 v 21:37:02

Komandant - dne: 26.04.2015, 19:45:02
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO. Mladším instruktorem USS Oslo byl vybrán Dr. Daniel Jackson - gratuluji a přeji mnoho úspěchů na tomto postu
zapsal: Hawk Jay T. dne: 03.05.2015 v 20:27:41

Komandant - dne: 26.04.2015, 19:44:39
  Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě, byť omluvené, bude mladší instruktor pan Raily odvolán ze svého postu. Jeho neaktivita není ku prospěchu cvičné simulace. Vzhledem k dlouhodobé neaktivitě, byť omluvené, bude mladší instruktor pan Raily odvolán ze svého postu. Pan Raily nebude vyjmut ze seznamu instruktorů HF.
zapsal: Hawk Jay T. dne: 26.04.2015 v 19:54:59

Komandant - dne: 30.01.2014, 15:32:30
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS Malvasia Nera Mladším instruktorem lodi USS Malvasia Nera byl vybrán Martin Pallic. Gratulujeme
zapsal: Hawk Jay T. dne: 08.02.2014 v 20:19:41

Komandant - dne: 15.12.2013, 09:50:47
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS Malvasia Nera Mladším instruktorem USS Malvasia Nera byl jmenován praporčík Miranda Hunter
Gratuluji
zapsal: Hawk Jay T. dne: 02.01.2014 v 09:13:36

Komandant - dne: 02.01.2013, 20:23:25
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO.
Mladším instruktorem USS Oslo byl jmenován praporčík James Raily
Gratuluji
zapsal: Hawk Jay T. dne: 13.01.2013 v 12:16:27

Komandant - dne: 27.11.2012, 19:08:36
  Na základě výsledků v prázdninové hře se Komandant Akademie rozhodl udělit pochvalu kadetům z lodí
USS Malvasia Nera
Jeremi Madox
Miranda Harris
Razor D. Calista
Dimitri D. Sparov
USS Ticonderoga
Wiliam Riker
BatlhHa´v
Ian D. Pendergast
USS Oslo
Jakub Jedlicka
Preston Marlow
Axion Qualog
Michal Karden
Jack Stransky
Rada Akademie HF se rozhodla udělit pochvalu lodi USS Ticonderoga - jmenovitě kadetům : Wiliam Rikererovy BatlhHa´a Ian D. Pendergastovy
USS OslJakub - jmenovitě Jakubovy Jedlickovy, Axionu Qualogovy a Jacku Stranskému
USS Malvasia Nera - sic byla aktivní, postavili se na špatnou stranu a tím nesplnili základní cíl mise proto, přes jejich velice dobrý výkon, jim nebude pochvala udělena
zapsal: Hawk Jay T. dne: 02.01.2013 v 07:19:58

Komandant - dne: 03.01.2012, 13:39:05
  Vyhlášeno výběrové řízení na hlavního a mladšího instruktora USS Kaga. Na pozici hlavního instruktora byl vybrána komandér Vítězslav Boch. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.

Výběrové řízení na mladšího instruktora nadále probíhá.

zapsala: Sarah Purnochová dne: 08.01.2012 v 11:12:15

Na pozici mladšího instruktora byla vybrána podporučice Rena Gexirat. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.02.2012 v 20:42:36

Komandant - dne: 06.12.2011, 15:15:15
  Vyhlášeno výběrové řízení na mladšího instruktora USS OSLO. Na pozici instruktora byla vybrána Lanthea Jane Cardip s podmínkou na 2 měsíce. Po kterou bude sledovaná jejich aktivita na pozici instruktorky.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 06.01.2012 v 11:33:00

Komandant - dne: 05.11.2011, 12:54:56
  Vyhlášeno výběrové řízení na hlavního instruktora USS Malvasia Nera. Na pozici instruktora byla vybrána poručice Gwenriel Dragon. Blahopřeji a hodně štěstí při výcviku nových kadetů.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 06.12.2011 v 15:13:23

Komandant - dne: 05.11.2011, 12:24:38
  Rezignace na post instruktora USS Malvasia Nera

Z důvodů způsobených v reálném životě jsem nucen podat rezignaci na post velitele lodi USS Malvasia Nera.

Na základě této skutečnosti bych chtěl navrhnout podporučíka Anatola Daara na povýšení do hodnosti poručíka a zároveň mu svěřit velení USS Malvasia Nera. Podporučík Daar za dobu mé nepřítomnosti projevil výbornou schopnost velet posádce, jde kadetům příkladem a posádka jej bere jako autoritu hodnou velitele plavidla. Z mého pohledu si povýšení i svěření velení zaslouží.

Nadporučík Sorvel
Rezignace s lítostí přijata. Na uvolněný post bude vyhlášeno výběrové řízení kam se podporučíka Anatola Daara může přihlásit.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 05.11.2011 v 12:51:15

CO USS TICONDEROGA Sarah Purno - dne: 10.10.2011, 20:19:46
  Během poslední mise kadet Black porušil své rozkazy a tím ohrozil bezpečnost lodi. Proto navrhuji jeho přeřazení z druhého ročníku akademie do prvního.

Jelikož se jednalo o mladickou nerozvážnost a jeho další činy byli pod vlivem cizí bytosti, navrhuji 2 měsíční podmínku. Pokud podmínku neporuší, navrhuji ponechat bez záznamu v profilu a ztráty bodů. Pokud nikoliv jeho okamžité vyloučení z akademie.

CO USS TICONDEROGA Sarah Purnochová
Souhlasím
zapsala: Sarah Purnochová dne: 20.10.2011 v 12:06:54

Komandant - dne: 08.06.2011, 22:58:13
  Vyhlášeno výběrové řízení na jednoho staršího instruktora (poručík a výše) a jednoho mladšího instruktora (praporčík až podporučík, bez současných či bývalých prvních důstojníků reálných lodí).
Starší instruktor bude pro USS Malvasii Neru a mladší instruktor pro USS Ticonderogu.

Přihlášky posílejte do neděle 12.6.2011
Na pozici instruktora byl vybrán poručík Duvak, mladším instruktorem se stává praporčík John Novak.


Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ještě jednoho mladšího instruktora (pro USS Oslo).
zapsal: Vítězslav Boch dne: 25.06.2011 v 03:46:58