Oznámení administrátorů
Informace
Nástěnka rozhodnutí administrátorů slouží jako spojnice mezi hráči a administrátory. Na této nástěnce se budou nalézat informace, které budou pro hráče důležité, neboť budou měnit, základat či rušit okolnosti, jež jsou důležité pro hru. Hráčům je důrazně doporučováno, aby nástěnku pravidelně sledovali.

Co bude asi obsahem nástěnky? Administrátoři hry se budou reagovat na Vaše podněty, připomínky apod. Vše samozřejmě v rámci slušného chování. Také se zde objeví rozhodnutí administrátorů dle pravidel a v neposlední řadě se zde budou objevovat taková sdělení, jako například komentáře k novinkám ve hře samotné.

Administrátoři hry věří, že hráči mají soudnost a nebudou zasílat bezpředmětné, vulgární, nebo nesmyslné dotazy a požadavky.Administrátoři hry si však z důvodu, které jsou na snadě, vyhrazují právo některé příspěvky vůbec nezveřejňovat. V krajním případě může dojít až ke zrušení této nástěnky, a to vlivem nežádoucího chování hráčů. Věříme však (a to upřímně), že k tomu nedojde a tento nový model komunikace bude ku prospěchu obou stran.