Oznámení administrátorů





Admini DF - dne: 01.09.2019, 10:40:06
  Od 1. 9. 2019 mohou všichni kadeti mít 1 APC postavu. Schváleno. Vzhledem k nižšímu počtu nových hráčů nelze spravovat AHF tak, jak to bylo doposud. Systém zavádění hráčů přímo na reálné lodě pod dohledem zkušeného velícího důstojníka tak může AHF nahradit.
Zařazeno do systému hry.
zapsal: Lucas Clark dne: 01.09.2019 v 10:41:24

Hráči NZ - dne: 14.05.2012, 22:10:19
  Pro hráče NZ, kteři na DF nemají zřízený jiný účet (tzn. registrace, pod níž žádají o zařazení do výcviku, je jediná, platí následujicí pravidla pro zařazení:
DF nikdy nehráli - řádný výcvik na lodích USS KAGA, USS MALVASIA NERA, USS OSLO nebo USS TICONDEROGA.
DF hráli, dosáhli hodnosti 2. - 3. ročník - zrychlený výcvik na USS YORKTOWN.
DF hráli, dosáhli hodnosti alespoň kadet 4. ročníku - 4. ročník a flotilní loď.

Ti, co DF hráli, musí doložit minimálně následující údaje:
a) jméno postavy, za níž hráli,
b) hodnost, které dosáhli,
c) jméno posledního velícího důstojníka, pod nímž sloužili, popř. prvního důstojníka,
d) fakulativně osobu, která se za ně zaručí.

U osob, které dosáhli hodnosti důstojníka a splnění fakulativního bodu d), může velitel flotily po odsouhlasení komandantem, přiřadit hodnost, kterou hráč měl v době svého působení na DF.
Na výše uvedené neexistuje nárok, je po
Projednáno s velitelem flotily a komandantem.
Schváleno.
zapsal: Lucas Clark dne: 14.05.2012 v 22:11:04

Na výše uvedené neexistuje nárok, je pouze na uvážení komandanta a velitele flotily, zdali hráči umožní výše uvedené, důkazní břemeno je výhradně na straně žadatele, který požádá o jinou hodnost než o kadeta I. ročníku AHF.

Doplnění. Schváleno a projednáno.
zapsal: Lucas Clark dne: 14.05.2012 v 22:12:18

Administrátoři - dne: 03.01.2010, 14:31:35
  Hodnostní systém a jeho vliv na chod hry. Počínaje dnem 2. 1. 2010 byl do hry implementován nový prvek, a to ovlivnění vybraných faktorů hodností hráče.

Proč to? Doposud hráči nebyli nijak motivováni pro získání vyšší hodnosti. Ti, kteří se snažili, získali pouze symbolickou odměnu ve formě "lepšího oslovení", nově však tomu tak není. Aktivní hráči, kteří si povýšení zasloží, ke své hodnosti zároveň dostanou bonus, kterým mohou ovlivňovat chod lodi, nebo systému hry! Takže čím aktivnější hráč, tím lepší bude mít podmínky pro hrani a jeho relevance pro loď ještě vzroste! Už to není jenom o tom, že důstojník jako důstojník, nýbrž hodnost od hodnosti se postava zlepšuje a vytváří tak nové možnosti, jak své lodi, posádce a misi přinést větší užitek. Pochopitelně, že takový hráč je rozhodně cennější a jelikož základním faktorem pro povýšení je aktivita daného hráče, tak za svou aktivitu dostane odměnu. A nechceme slibovat, ale odměny by mohly ještě přibývat. ;-)
zapsal: Lucas Clark dne: 03.01.2010 v 14:35:38

Administrátoři - dne: 26.11.2009, 21:22:15
  Osobní komunikace Objevila se první verze osobní komunikace, první verze může obsahovat chyby, proto věříme, že ji řádně otestujete a všechny nesrovnalosti napravíme :)
zapsala: Attea dne: 26.11.2009 v 21:25:18

Administrátoři - dne: 24.11.2009, 22:39:06
  Vzhledem ke zvětšení herní mapy navrhujeme změnu vzorce na přepočet rychlostí. Vzorec na výpočet warpových rychlostí byl zcela změněn. Jednak se obecně lodě zrychlí a také nový vzorec svým průběhem pro různé rychlosti lépe odpovídá "skutečnosti".

Vzorec s aktualizovanou tabulkou vybraných warpových rychlostí je k prohlédnutí v pravidlech v sekci Pravidla plavidel (bývalá sekce Síla a souboje lodí).
zapsal: Christopher Fiddler dne: 24.11.2009 v 22:42:25

Administrátoři - dne: 19.11.2009, 23:48:38
  Hráči William T Riker byl udělen BAN do diskuze, do sekce pokec. Délka BANu: 2 týdny. Ban do diskuze byl ukončen.
zapsala: Attea dne: 15.02.2010 v 20:24:22

Administrátoři - dne: 18.11.2009, 21:07:26
  Hráči Tarquin Phoenixovi byl udělen BAN do diskuze, do sekce pokec. Délka BANu: 1 týden. Ban do diskuze byl ukončen.
zapsala: Attea dne: 26.11.2009 v 21:53:54

Administrátoři - dne: 05.11.2009, 19:41:55
  Návrh na zrušení pracovny poradce. Po sloučení postů LEK a POR má nyní hráč sloužící na tomto kombinovaném postu vlastně dvě pracovny. Pracovna poradce byla s okamžitou platností zrušena. Zůstaly jen pracovny hlavního lékaře, velícího důstojníka a prvního důstojníka.
zapsal: Christopher Fiddler dne: 05.11.2009 v 19:42:25

Administrátoři - dne: 01.11.2009, 13:50:02
  Byl upraven systém komunikací a záznam - o sobě, nyní zde již nemohou být standartní html tagy. V komunikacích (můstek, strojovna...) byly proto zavedené zástupné znaky pro tagy na změnu písma (<b>,<i>,<u>).
/b označuje začátek tučného textu
b/ označuje konec tučného textu
např: /b tučný text b/ normální text
/i text kurzívou i/ normální text
/u podtržený text u/ normální text
zástupné znaky je možné kombinovat /b/u podtržený tučný u/b/

V úpravě záznamu v sekci O sobě oproti tomu fungují tagy <b>,<i>,<u> a <img zcela normálně, ostatní tagy nefungují.
příklad vložení obrázku: <img src='http:\obrazek.jpg'>
zapsal: Christopher Fiddler dne: 01.11.2009 v 13:54:43

Administrátoři - dne: 01.11.2009, 12:02:09
  Upozornění pro všechny hráče:
Každý hráč je povinen změnit si svůj nick podle nových pravidel a podle nich také doupravit svůj záznam.
Na toto mají hráči 1 reálný týden.
Za to, že budou záznamy postav v žádoucí formě, odpovídají velící důstojníci plavidla a administrátoři daných plavidel.
zapsal: Lucas Clark dne: 01.11.2009 v 12:03:15

U těch hráčů, kteří budou měnit i své jméno, aby odpovídalo pravidlům, je nutný zásah administrátora. Proto se, prosím, obracejte na administrátory hry, ti to již zařídí.
zapsal: Lucas Clark dne: 01.11.2009 v 12:06:13

Rada Flotily - dne: 26.10.2009, 22:12:02
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velícího důstojníka cvičné lodi USS YORKTOWN NCC-24124. Zájemci nechť se hlásí Radě dle pravidel. Admini se právě záležitostí zabývají.
Rada Flotily - dne: 26.10.2009, 22:11:18
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velícího důstojníka cvičné lodi USS Ticonderoga NCC-68245. Zájmeci nechť se hlásí Radě dle pravidel. Admini se právě záležitostí zabývají.
npor.Lord - dne: 22.10.2009, 15:16:17
  Vážená Rado flotily

Z důvodu těžké situace v osobním životě se nadále necítím být plně schopen vykonávat vysoce zodpovědný post velitele cvičné lodi.
Žádám proto o uvolnění z postu velitele USS Yorktown na konci tohoto volebního období Rady flotily.
Bylo mi ctí a potěšením velet USS Yorktown po řadu měsíců a doufám, že jsem nebyl příliš špatný kapitán lodi. Nyní bych však nemohl být dobrý velitel a proto raději odstoupím.

Děkuji za pochopení.

npor.Lord, VCL, CO USS Yorktown
Resignace s lítostí přijata. Rada děkuje za práci pro kadety na cvičné lodi a souhlasí s uvolněním ze služby po skončení současného volebního období.
zapsal: Data dne: 26.10.2009 v 22:20:30

Lord - dne: 14.10.2009, 00:13:31
  Vážená Rado flotily.

V souvislosti s brzkým odchodem kadeta 4.ročníku Baziliska na reálnou loď, bych pro jeho vyjímečnou aktivitu, kreativitu a skvělé výsledky navrhoval udělení vyznamenání:

"Ukončení výcviku na cvičné lodi s výjimečnými výsledky"

Podle mého názoru si toto vyznamenání plně zaslouží.

npor.Lord, CO USS Yorktown
Rada návrh posoudila a schválila.


zapsal: Para'la dne: 15.10.2009 v 07:36:58

Lord - dne: 11.10.2009, 11:09:06
  Vážená Rado Flotily.
Předkládám tímto k posouzení návrh na úpravu pravidel v sekci "Umístění na loď" v tomto znění:

Každý hráč, který se chce dostat na loď Flotily, musí projít touto řadou kroků:

1. V prvním ročníku Akademie je úkolem kadeta seznámit se s pravidly, což následně potvrdí postupovým testem do druhého ročníku.

2. Pokud má již kadet vytvořen záznam, může se hlásit na kteroukoli z cvičných lodí. Příslušnou cvičnou loď si kadet vybere ze seznamu volných míst.

3. Od druhého ročníku Akademie lze se souhlasem velícího cvičné lodi žádat o post na lodi 23. Flotily s omezením na posty Náčelníka transportérů, Poradce a Barmana (předpokládá se již určitý pobyt na palubě cvičné lodi). Jelikož tato funkce není přímo implentována v systému hry, je nutné, aby se příslušný kadet "dohodl" se současným i budoucím velícím. Pokud mu bude zařazení schváleno, budoucí velící důstojník musí (zatím) požádat admina své lodi, aby daného hráče zařadil na danou pozici z tří výše uvedených.

4. Kadeti 3.ročníku Akademie Hvězdné Flotily mohou, ale nemusejí přecházet na flotilní loď ihned po úspěšném absolvování postupového testu do 3.ročníku. Nicméně musejí cvičnou loď opustit do 2 DF let od postupu do 3.ročníku. Příslušnou flotilní loď si kadet opět vybere přes seznam volných míst. Kadetům, kteří před uplynutím lhůty zastávali funkci FO, se poskytnou 4 DF měsíce na to aby za sebe našli a vycvičili náhradu.

5. Kadeti 4.ročníku musejí opustit cvičnou loď ihned po úspěšném absolvování postupového testu do 4.ročníku Akademie Hvězdné Flotily – stanou se hosty na Starbase 132. Pokud tak neučiní sami, budou přemístěni adminem SB 132 či adminem příslušné cvičné lodi, kde sloužili. Po přesunu na SB 132 budou mít 4 DF měsíce na to, abys si sami našli vlastní umístění na některé z flotilních lodí. Pokud tak neučiní, budou umístěni adminy náhodně podle potřeby – čili tam, kde chybí člen posádky. Kadetům, kteří v době postupu do 4. ročníku zastávali funkci FO se poskytnou 4 DF měsíce (ode dne postupu do 4. ročníku) aby za sebe našli a vycvičili náhradu.

6. Pokud by odchod některého z kadetů 3. nebo 4. ročníku po uplynutí lhůt mohl ohrozit průběh mise, může Rada flotily na návrh CO a doporučení admina plavidla, rozhodnout o prodloužení lhůty na odchod ze cvičné lodě. Maximálně však o 4 DF měsíce.

7. Od hodnosti praporčík se již může důstojník přihlásit o velení cvičné lodi.

8. Od hodnosti nadporučík se může důstojník ucházet o post velitele plavidla 23. Flotily.

npor.Lord, VCL, CO USS Yorktown
Rada návrh nových pravidel schválila s těmito změnami a doplňky v tomto konečném znění:

Každý hráč, který se chce dostat na loď Flotily, musí projít touto řadou kroků:

1. V prvním ročníku Akademie je úkolem kadeta seznámit se s pravidly, což následně potvrdí postupovým testem do druhého ročníku.

2. Pokud má již kadet vytvořen záznam, může se hlásit na kteroukoli z cvičných lodí. Příslušnou cvičnou loď si kadet vybere ze seznamu volných míst.

3. Od druhého ročníku Akademie lze se souhlasem velícího cvičné lodi žádat o post na lodi 23. Flotily s omezením na posty Náčelníka transportérů, Poradce a Barmana (předpokládá se již určitý pobyt na palubě cvičné lodi). Jelikož tato funkce není přímo implentována v systému hry, je nutné, aby se příslušný kadet "dohodl" se současným i budoucím velícím. Pokud mu bude zařazení schváleno, budoucí velící důstojník musí (zatím) požádat admina své lodi, aby daného hráče zařadil na danou pozici z tří výše uvedených.

4. Kadeti 3.ročníku Akademie Hvězdné Flotily mohou, ale nemusejí přecházet na flotilní loď ihned po úspěšném absolvování postupového testu do 3.ročníku. Nicméně musejí cvičnou loď opustit do 2 DF let od postupu do 3.ročníku. Příslušnou flotilní loď si kadet opět vybere přes seznam volných míst. Kadetům, kteří před uplynutím lhůty zastávali funkci FO, se poskytnou 4 DF měsíce na to aby za sebe našli a vycvičili náhradu. Pokud kadet 3.ročníku před koncem lhůty k odchodu podle paragrafu 4 postoupí do 4.ročníku, bude posuzován podle paragrafu 5.

5. Kadeti 4.ročníku musejí opustit cvičnou loď ihned po úspěšném absolvování postupového testu do 4.ročníku Akademie Hvězdné Flotily – stanou se hosty na Starbase 132. Pokud tak neučiní sami, budou přemístěni adminem SB 132 či adminem příslušné cvičné lodi, kde sloužili. Po přesunu na SB 132 budou mít 4 DF měsíce na to, abys si sami našli vlastní umístění na některé z flotilních lodí. Pokud tak neučiní, budou umístěni adminy náhodně podle potřeby – čili tam, kde chybí člen posádky. Kadetům, kteří v době postupu do 4. ročníku zastávali funkci FO se poskytnou 4 DF měsíce (ode dne postupu do 4. ročníku) aby za sebe našli a vycvičili náhradu.

6. Pokud by odchod některého z kadetů 3. nebo 4. ročníku po uplynutí lhůt mohl ohrozit průběh mise, může Rada flotily na návrh CO a doporučení admina plavidla, rozhodnout o prodloužení lhůty na odchod ze cvičné lodě. Maximálně však o 4 DF měsíce. Žádost CO včetně doporučení admina musí
Rada obdržet nejpozději 14 dní před koncem lhůty pro odchod kadeta z lodi podle paragrafů 4 a 5.

7. Od hodnosti praporčík se již může důstojník přihlásit o velení cvičné lodi.

8. Od hodnosti nadporučík se může důstojník ucházet o post velitele plavidla 23. Flotily.
zapsal: Lord dne: 25.10.2009 v 20:06:48

Vítězslav Boch - dne: 03.10.2009, 19:10:15
  Vážená rado,
v souladu s rozšířením vyznamenání o tři nová vztahující se ke cvičným lodím bych rád navrhl kadety Nathaniela, Lanteu Kahn Peers a Jacka Kerloka na vyznamenání Successfuly passed training. Neboť všichni tři podle mého názoru splňují podmínky udělení tohoto vyznamenání.
Všichni tři v současné době ukončili nebo ukončují své působení na palubě cvičné lodi USS Kaga a přechází na loď 23. flotily (v případě všech tří na USS Myrhadon) a jejich výsledky byly příkladné.
Kadet Kerlok a Lantea za své konání v romulansko-federálním konfliktu byli dokonce oceněni bodovým přídělem, což dokládá jejich příkladnou službu na cvičné lodi. Kadet Nathaniel dle mého soudu pracoval na cvičné lodi stejně pilně a spravedlivě, tudíž by si zasloužil stejné ohodnocení.

Komandér Vítězslav Boch, velitel plavidla
Rada návrh posoudila a schválila.


zapsal: Para'la dne: 15.10.2009 v 07:35:33

Admin USS Ticonderoga - dne: 03.10.2009, 19:08:43
  Vážená Rado,

podávám návrh na odvolání nadporučíka Saurona z pozice velícího důstojníka USS Ticonderoga.
Nadporučík je již týden neaktivní, aniž by svou nepřítomnost komukoliv nahlásil. Zejména na cvičné lodi je velící tou hlavní osobou jež má být kadetům příkladem a ukazovat směr. O to horší je i fakt, že nadporučík Sauron je zároveň i Velitelem všech cvičných lodí.
Věřím, že Rada v zájmu celé posádky Ticonderogy rozhodne rychle, neboť loď potřebuje velení.

S pozdravem

Admin USS Ticonderoga
Jelikož není znám důvod proč je nadporučík Sauron neaktivní, ponechává mu Rada čas do 6.10., aby podal vysvětlení své nepřítomnosti (dnes se do hry přihlásil). Velení je mu prozatím podmínečně ponecháno.

Ohledně záležitostí Rady Flotily, jako Velitel cvičných lodí se nadporučík vůbec neprojevil. Velitel cvičných lodí musí být aktivní a tak zvývající dva členové Rady rozhodli o odvolání nadporučíka Saurona z dané pozice. Na pozici Velitele cvičných lodí byly vyhlášeny nové volby.
zapsal: Data dne: 03.10.2009 v 23:57:35

Protože dle zprávy admina lodě nedošlo k výraznějšímu zlepšení aktivity npor.Saurona, rozhodla se Rada flotily pro jeho odvolání z funkce velitele USS Ticonderoga.
zapsal: Lord dne: 24.10.2009 v 12:04:33

Admin USS Kaga - dne: 24.09.2009, 18:45:29
  Vážená Rado,

tímto navrhuji, aby níže uvedeným byly uděleny medaile za řádné plnění povinností během romulansko-federační války:
Jurci
Khanos
Ivan Petrov
Nathaniel
Jack O'Bannert
Bender
Lantea Kahn Peers
William T Riker

Dále navrhuji, aby Charlesi Truckerovi a Vítězslavu Bochovi byla udělena medaile za plnění povinností během romulansko-federační války.

Za mimořádnou aktivitu během konflitku také navrhuji, aby kadetům Jacku Kerlockovi a Lantee Khan Peersové bylo uděleno 10 bodů.

Admin USS Kaga
Rada návrh posoudila a schválila.
zapsal: Data dne: 27.09.2009 v 23:07:18

Vítězslav Boch - dne: 26.08.2009, 11:22:03
  Vážená rado,
podávám tímto způsobem trestní oznámení na kadeta III. ročníku Jakea Longa. Následující obvinění:
I. Zabití z nedbalosti - Kadet Long zničil záchranné snahy výsadku na planetě na souřadnicích 365x310, když na záchranu uvězněného tvora použil plazmovou nálož, čímž jej usmrtil.
II. Napadení nadřízeného - Kadet Long se zbránil zatčení ze strany kadeta Rikera napadením zmíněného kadeta
III. Pokus o vraždu - Kadet Long použil proti ostatním členům výsadku plasmovou nálož s jasným úmyslem je usmrtit
IV. Vzpoura a pokus o dezerci - Kadet Long opustil prostor výsadku a pokusil se vyhnout trestu opuštěním řad Hvězdné flotily. Naštěstí byl námi transportován zpět na loď a uvězněn.

Požaduji pro kadeta velmi přísné potrestání.

Komandér Vítězslav Boch, velitel USS Kaga.
Rada se případem zabývala velice podrobně a na světlo vyplulo i další zjištění. A to, že kadet Long má násobný log (multilog) ve hře - nick HC-558. Rada rozhodla, že násobný log bude smazán, kadet Long bude degradován do druhého ročníku Akademie HF s nejnižším možným počtem bodů pro daný ročník (tj. 12 bodů), bude vyřazen ze simulace na cvičné lodi po dobu 14 reálných dnů, bude mu zapsána důtka do záznamu a až do odvolání bude moci vykonávat na lodi pouze post barmana nebo řadového důstojníka.
zapsal: Data dne: 26.08.2009 v 21:30:11

Andrew Crow - dne: 02.08.2009, 20:55:20
  Vážená rado,
Tímto bych rád podal návrh na povýšení nadporučíka Para'ly. Nejen po dobu mé nepřítomnosti, ale kdykoliv, tento člen posádky naprosto vyčnívá z řad obyčejných důstojníku. Jeho přehled, znalosti a způsob jakým je schopen motivovat celou posádku k lepším výsledkům jsou příkladné. V neposlední řadě zmíním velmi úspěšné dokončení poslední mise USS Achilles pod jeho vedením. Přeji si jen aby flotila měla více takovýchto důstojníků. Věřím že nejen toto prohlášení, mě jako součastného velícího důstojníka, ale i posudek administrátora lodi, ukáže radě že pokud je někdy vhodný čas na povýšení, je to právě teď.
S úctou,
Nadporučík Andrew Crow
USS Achilles
Rada si prostudovala posudky a návrh na povýšení zamítla.
zapsala: Attea dne: 09.08.2009 v 23:07:09