Oznámení administrátorů

Velitel cvičných lodí - dne: 14.07.2009, 22:54:40
  Vážená Rado,
navrhuji tímto, aby byl poručík Lord za dlouhodobou příkladnou službu ve funkci velitele cvičné lodi povýšen do hodnosti nadporučíka.
Rada povýšení schválila. Gratulujeme.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 20.07.2009 v 21:14:48

Sauron - dne: 03.07.2009, 20:57:11
  Vážená rado flotily.

Jistě si všichni v poslední době uvědomujeme akutní nedostatek hráčů na DF. V současné době je například na USS Ticonderoga 5 aktivních lidí včetně kapitána, z toho jeden odchází. Tudíž se dostáváme na 3 aktivní kadety. Situace na ostatních lodích je pokud vím podobná. Proto navrhuji následující radikální řešení, a to, úplně zrušit status cvičných lodí v simulátoru. Uvolněné posádky by mohly doplnit posádky flotilních lodí. Vím, že pro kapitány "velkých" lodí bude trochu problém cvičit kadety v situacích "na ostro", nicméně myslím, že mají dostatek zkušeností, aby toto zvládli. Dalším možným řešením, které mě napadá, je zavedení např. jedné cvičné lodě v normálním prostoru.
Věřím, že tento návrh přezkoumáte a dojdete k alespoň částečnému řešení situace na kolonii DF.

S úctou nadpor. Sauron
Rada se návrhem zabývala důkladně, protože se jedná o návrh zúčastněné osoby a zároveň osoby, které se toto nejvíce dotýká - velitele cvičné lodi.

Rada souhlasí s uvedenými fakty, ale na druhou stranu účelem výcvikového prostoru je vycvičit osoby schopné služby na lodi. Pokud bude na cvičné lodi nedostatek personálu, pak admin dané lodi, člen Rady, nebo samotný velitel může podat návrh na deaktivaci simulace s tím, že aktivní kadeti budou převedeni na zbývající cvičná plavidla. Prozatím však ani adminé ani Rada k tomuto kroku nevidí důvod. Pakliže by pro to spatřoval důvod velitel cvičné lodi, může se na Radu obrátit s jasnými argumenty ohledně své lodě. Rada případ individuálně zváží.

Co se týče možnosti vytvoření tréninkového plavidla, tak Rada by s ním souhlasila pouze pro závěrečný výcvik, protože v cv. prostoru je posádka lodi chráněna před chybami a někdy až iracionálním jednáním druhých. V případě, že by se takováto chyba či iracionální jednání objevilo v prostoru lodi 23. flotily, mohlo by to mít pro ostatní členy posádky neblahé důsledky. Z toho důvodu se Rada domnívá, že pustit kadety bez aspoň minimální doby ve cvičném prostoru na lodě je rizikové, a proto tak neučiní. Ne v navrhované podobě.
zapsal: Lucas Clark dne: 09.07.2009 v 19:05:17

Para'la - dne: 17.06.2009, 22:24:10
  Vážená Rado,

Ve smyslu ustanovení pravidel pro vyznamenávání navrhuji udělit ocenění "Order of Merit" těmto důstojníkům a kadetům USS Achilles-A :

prap. Duvakovi
kadetu 4.ročníku Konpokovi
kadetu 3.ročníku Tomáši Látalovi

a to za výkon odvedený v průběhu celé mise, kdy při běžném průzkumu mlhoviny došlo k objevení zatím neznámých bytostí. Výše jmenovaní se aktivně podíleli na plnění ůkolů vyplyvajících z této mise a díky jejich práci a aktivnímu přístupu byl s těmito bytostmi navázán první kontakt na úrovni hlasové komunikace a získány poznatky, které rozšíří naše znalosti.

S úctou,
npor. Para'la t.č.velící důstojník USS Achilles-A
Rada návrh posoudila a schválila.
zapsal: Data dne: 25.06.2009 v 20:24:48

admin USS Ticonderoga - dne: 16.06.2009, 22:18:35
  Váženo Rado,

navrhuji, aby chinookovi ze zorhajnu byla udělena medaile za vynikající plnění svých povinností v romulansko-federační válce.
Udělení ocenění Rada schválila a gratuluje jeho nositeli.
zapsala: Attea dne: 17.06.2009 v 09:13:04

admin USS Ticonderoga - dne: 16.06.2009, 22:11:49
  Vážená Rado,

tímto navrhuji, aby níže uvedeným byly uděleny medaile za řádné plnění povinností během romulansko-federační války:
Sauron
don skutros
Cindy Routh
Garrus
Dudo
John Bradley
Rada udělení ocenění schválila.
zapsala: Attea dne: 17.06.2009 v 09:11:42

Admin USS Yorktown - dne: 11.06.2009, 20:21:10
  Vážená Rado,

tímto navrhuji, aby níže uvedeným byly uděleny medaile za řádné plnění povinností během romulansko-federační války:
Lord
Nimitc
Kor
Ryan Noble
Annette Larsson
Sorak Ae'rv

Dále navrhuji, aby níže uvedeným byly uděleny medaile za vynikající plnění svých povinností v romulansko-federační válce:
George Bazilisek

Dále žádám Radu, aby schválila následující body, a to za mimořádný aktivní přístup během válečného konfliktu:
Khanos 5 bodů
George Bazilisek 15 bodů
Rada všechna navrhovaná ocenění schválila.
zapsala: Attea dne: 11.06.2009 v 20:26:44

Galenius - dne: 11.06.2009, 18:50:41
  Vážená Rado flotily,

oficiálně vznáším návrh na povýšení poručíka Hunta na hodnost nadporučíka.

Během naší poslední mise v oblasti Misorkie prokazoval poručík Hunt potřebnou aktivitu a činorodost a překonal zábrany, které mi bránily navrhnout ho na povýšení při posledním hromadném povyšování, během kterého by měl na hodnost nadporučíka nárok.

Děkuji.

Galenius
CO USS Averia
Rada si prostudovala posudky a návrh na povýšení zamítla.
zapsal: Data dne: 22.06.2009 v 18:54:19

Vítězslav Boch - dne: 15.05.2009, 21:06:36
  Vážená rado,
žádám o potrestání kadeta třetího ročníku Jaka Longa a to z následujících důvodů.
Kadet Long se nejen v době mého velení USS Kaga choval naprosto nedisciplinovaně a absolutně kašlal na všechny předpisy Hvězdné flotily. Kadet Long se přiznal k tomu, že do služby nastupoval pod vlivem omamných látek, které propašoval na loď. Kadet Long se na palubě nedovoleně ozbrojoval a ohrožoval posádku noži.
Několikrát opustil určené stanoviště. K prvnímu důstojníkovi i ke mě se choval se značným despektem. Vrcholem je událost z posledních dní. Kadet Long si podal přihlášku na USS Abaddon, přestože jsem mu jasně deklaroval, že jej pustím pouze na jinou CVIČNOU loď. Bez mého svolení si na ošetřovně (abychom to na můstku neviděli), dal žádost o opuštění lodě, čímž si mimojiné zřejmě myslel, že mi zabrání napsat mu velmi negativní hodnocení.
Žádám, aby kadet Long byl okamžitě převelen na některou cvičnou loď a po dobu ne kratší, než půl reálného roku mu byl zakázán přechod na reálnou loď. Neboť kadet Long neposlouchá rozkazy, dělá si co chce a na službu na reálné lodi prostě nemá!
komandér Vítězslav Boch, CO USS Kaga
Rada tuto kauzu řešila jak v tomto, tak i v předchozím funčním období. Rada kauzu důkladně přezkoumala a rozhodla o návratu kadeta zpět na USS Kaga.
zapsal: Data dne: 15.05.2009 v 21:09:57

Lord - dne: 31.03.2009, 23:01:45
  Vážená Rado,

Podávám návrh na udílení nové sady vyznamenání a to v následující podobě- Ukončení výcviku na cvičné lodi s výjimečnými výsledky ( či tak něco, zároveň přikládám dva návrhy vizuální podoby – jeden s logem Akademie DF.)

Podmínkou pro obdržení tohoto ocenění je obdržení Starfleet award minimálně prvního stupně.
Je udíleno na základě návrhu velícího důstojníka cvičné lodi, ze které kadet přechází na umístění na lodi reálné ( tedy nemusí být ta, na které SA obdržel, stejně tak, pokud obdržel SA na jiné cvičné lodi, ale na té, z které odchází nebyl nijak výjimečný, není povinně velícím důstojníkem navrhnut na toto ocenění ) a schválení aminem.


- Ukončení Akademie

Toto ocenění je uděleno každému kadetovi, který úspěšně složil zkoušky na praporčíka a nesplňuje podmínky pro udělení Ukončení Akademie s vyznamenáním.

- Ukončení Akademie s vyznamenáním

Podmínkou udělení tohoto ocenění je udělení Ukončení výcviku na cvičné lodi s výjimečnými výsledky a na návrh velícího důstojníka té lodi, kde kadet úspěšně složil test na praporčíka a po schválení adminem.

Toto ocenění je uděleno kadetovy, který po celý čas Akademie vynikal nad ostatní svou aktivitou, kvalitou příspěvků, interaktivitou s ostatními postavami, znalostmi světa Star Treku a jejich užitím.

Věřím, že Rada návrh projedná a rozhodne podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

S úctou

Cmdr. Attea, CO USS Ithaqua
Rada návrh na udílení vyznamenání schválila.
zapsal: Lord dne: 31.03.2009 v 23:03:16

Admin USS Overlord - dne: 18.03.2009, 21:49:52
  Vážená Rado,

tímto podávám oficiálně návrh na vyřazení USS Overlord z aktivní. Posádka jako celek je dlouhodobě neaktivní, plavidlo trpí nedostatkem posádky a nedá se očekávat zlepšení. Velící důstojník USS Overlord již resignoval a podle vyjádření nebude aktivní už ani první důstojník. USS Overlord dokončil svou misi a nyní je u SB 132. Stav není udržitelný a plavidlo by mělo být vyřazeno z aktivní služby.

admin USS Overlord
Rada návrh projednala a rozhodla o vyřazení lodi USS Overlord z aktivní služby. Aktivní posádka si může hledat umístění na ostatních lodích 23. Flotily.
zapsal: Data dne: 29.03.2009 v 22:15:02

Rada Kolonie Darkfort - dne: 08.02.2009, 20:48:50
  Rada flotily vyhlašuje soutěž, pro kreativní tvůrce.

Soutěž spočívá ve vytvoření originálních obrázků na téma Star Trek, Kolonie Darkfort, můstek a děj na DF. Všichni kdo se chtějí zúčastnit, posílejte své výtvory Radě flotily s potvrzením, že souhlasíte se zveřejněním na stránkách Kolonie Darkfort. Výtvory mohou byt použity pro nekomerční využití v rámci Kolonie Darkfort. Všichni kdo pošlou své výtvory, budou odměněni 10 body a vítězné pak 20 body.

Rada Kolonie Darkfort
Soutěž byla ukončena. Probíhá její vyhodnocení.
zapsal: Data dne: 08.04.2009 v 22:41:43

Admin USS Ticonderoga - dne: 09.01.2009, 21:37:56
  Vážená Rado,

rád bych spolu s adminem lodi USS Kaga navrhl urychlený přesun nově zvolených velitelů námi adminovaných lodí na jejich posty skrze systém hry. Důvodem budiž situace ve cvičném prostoru a to, že posádky potřebují vedení. Děkujeme za projednání návrhu.

Admin USS Ticonderoga a admin USS Kaga
Rada návrh projednala a schválila.
zapsal: Data dne: 11.01.2009 v 12:09:19

Admin USS Pegasus - dne: 31.12.2008, 22:35:33
  Vážená rado!


Komandér Data je příkladem spolehlivého hráče. Je aktivní, iniciativní, jeho posádka se nikdy nenudí. Již několikrát byl zvolen velitelem flotily, což rovněž svědčí o jeho oblibě mezi hráči. Hraje podle pravidel, není konfliktní a problémy řeší konstruktivně. Případnou neučast nebo časové problémy vždy hlásí dopředu.
Jeho postava ve hře vystupuje jako správný důstojník flotily. Poslouchá rozkazy, není však ovcí slepě vykonávající nesmyslné příkazy. Svou posádku nešetří, ale snaží se z ní udělat sehraný tým.
V neposlední řadě se domnívám, že jeho práce pro celou hru Darkfort zaslouží toto ocenění. Podávám proto tímto návrh na povýšení komandéra Data do hodnosti kapitána.

S úctou


admin USS Pegasus
Rada návrh projednala a jednohlasně schválila. Komandér Data je povýšen na kapitána. Gratulujeme.
zapsal: Lucas Clark dne: 31.12.2008 v 22:36:12

Rada flotily - dne: 22.12.2008, 14:42:30
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velitele cvičné lodi USS Ticonderoga. Zájemci nechť posílají své přihlášky Radě dle pravidel nejpozději do 4. 1. 2009. Rada se rozhodla jmenovat velitelem USS Ticonderoga npor.Saurona
zapsal: Lord dne: 06.01.2009 v 13:33:22

John Kainon Stanch - dne: 22.12.2008, 14:41:55
  Váženo Rado flotily, vím, že jsem si tuto zprávu vzhledem k rezignaci podporučíka Tripa nenačasoval příliš dobře, ale mou neaktivitou v poslední době bych nebyl prospěšný lodi, misi, ani celkovému příběhu na DF. Touto zprávou tedy oficiálně oznamuji svoji rezignaci na post velitele cvičné lodi USS Ticonderoga NCC-68245. Mrzí mě to, leč reálnému životu dávám větší prioritu. Snad moje rozhodnutí aspoň trochu chápete.

Loučí se s Vámi praporčík John Kainon Stanch, svého času velitel USS Ticonderoga.
Resignace s lítostí přijata. Rada děkuje za práci pro kadety na cvičné lodi.
zapsal: Lucas Clark dne: 26.12.2008 v 22:00:38

Rada flotily - dne: 21.12.2008, 22:05:25
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velitele cvičné lodi USS Kaga. Zájemci nechť posílají své přihlášky Radě dle pravidel nejpozději do 4. 1. 2009. Rada se rozhodla jmenovat velitelem USS Kaga komandéra Vítězslava Bocha.
zapsal: Lord dne: 06.01.2009 v 15:51:01

Charles Tucker - dne: 19.12.2008, 14:59:03
  Vážená rado Flotily,
tímto s lítostí oznamuji svoji rezignaci na post Velitele cvičných lodí a zároveň na post velícího důstojníka USS Kagy. Z důvodu velké vytíženosti v reálném životě, a proto bych nemohl hře věnovat dostatečnou pozornost.
Děkuji za pochopení podporučík Charles Tucker
Resignace s lítostí přijata. Rada podporučíkovi děkuje za jeho působení jako velitele cvičné lodi.
zapsal: Lucas Clark dne: 21.12.2008 v 22:02:57

CO USS Achilles Lt. Cmdr. Crow - dne: 02.12.2008, 21:24:47
  Vážená rado,
Tímto bych rád podal návrh na povýšení kadeta Duvaka do hodnosti praporčíka. Kadet Duvak je aktivní, bravurně dokáže vykonávat svoje zařazení ve strojovně a zaskakovat na jakémkoli postu, kde právě chybí jiní. Mít na palubě důstojníka, jakým může být pan Duvak je přáním každého kapitána. Děkuji za posouzení návrhu.
CO USS Achilles nadporučík Crow
Rada se po pečlivé úvaze a na základě dodaných posudků, které obdržela, rozhodla povýšit kadeta Duvaka do hododnosti praporčíka.

Rada také rozhodla, že příští povýšení zmíněného, nově jmenovaného praporčíka bude možné pouze pomocí postupových testů.
zapsal: Lucas Clark dne: 08.12.2008 v 21:17:02

Lucas Clark - dne: 30.11.2008, 21:32:14
  Vážená Rado,

podávám tímto v souladu s pravidly o povyšování bodem dva „dalších možností povyšování posudek na prvního důstojníka USS Myrhadon Vítězslava Bocha.

Nadporučík Boch se ve funkci velícího důstojníka USS Myrhadon více než osvědčil. Jeho aktivita a schopnost vést posádku jsou prověřeny minulým děním Myhradonu, kdy sám čelil flotile romulanských válečních lodích, ale také jeho velitelskou účastí v bitvě o SB 196. Kdykoliv jsem na lodi nepřítomen, plně mě zastoupil.

Nadporučík Boch dokáže s posádkou řádně komunikovat a zajišťovat operativní chod lodi, čímž zajišťuje svému veliteli možnost věnovat se misi a důležitějším rozhodnutím. Nadporučík se také osvědčil jako schopný diplomat, kdy dobře formuluje požadavky na psaní diplomatických zpráv a nót dle zadání svého velícího důstojníka.

Jeho povýšení na komandéra mohu Radě flotily jen a jen doporučit. Bude z něj dobrý komandér hodný nosit tři plné pecky na své uniformě.

S pozdravem

npor. Lucas Clark
velící důstojník USS Myrhadon

Dodatek:

Jelikož jsem sám členem Rady a zároveň pisatelem tohoto posudku, tak jako velitel lodí ustanovuji, aby byla vytvořena komise dvou velících důstojníků, která posoudí kvality pana Bocha, které vyvrátí, či podpoří mé doporučení. Jejich rozhodnutí nahradí hlas velitele lodi v Radě flotily.
Rozhodnutí Rady je odloženo dle pravidel pro možnosti dalšího povyšování. Admin má na vypracování posudku 28 dní. Rada rozhodne do jednoho týdne od doručení posudku.
zapsal: Lucas Clark dne: 11.12.2008 v 11:49:51

Po posouzení posudku admina a dvou vybraných velících důstojníků, jak bylo určeno, je nadporučík Boch povýšen do hodnosti komandéra. Gratulujeme.
zapsal: Lucas Clark dne: 31.12.2008 v 22:36:51

ferengská Obchodní komora - dne: 29.11.2008, 17:54:08
  Ferengská Obchodní komora, zastoupená daimonem Rugem, žádá Radu 23. flotily o poskytnutí licence na přepravu osob v sektoru kolonie Darkfort.

Přeprava bude poskytována 2 základními typy přepravních podmínek:
1. hromadná přeprava
- proběhne pomocí Marauderu, nebo jiné větší lodě
- každý cestující je povinen zaplatit poplatek za přepravu dle aktuálního ceníku
- cestující jsou povinni se řídit příkazy posádky přepravního plavidla
- společnost se zavazuje přepravit cestující v co nejkratším možném termínu

2. individuální přeprava
- proběhne formou zapůjčení menšího přepravního plavidla
- pilot/cestující je povinen zaplatit poplatek za přepravu dle aktuálního ceníku
- pilot/cestující je povinen nastavit po doražení k cílové destinaci zpětný kurz k SB 132; v případě, že tak neučiní, bude pokutován – za každý započatý tah pokuta dle aktuálního sazebníku

Všechny ostatní náležitosti se řídi Pravidly zisku a obecnými zvyklostmi ferengské Obchodní komory.

S pozdravem

Daimon Rug
člen představenstva Obchodní komory pro rozvoj rozvojových území
Vážená Ferengská Obchodní komoro, pověřený zástupce daimone Ruge.
Můžete prosím specifikovat Vaše přepravní podmínky, abychom o tom mohli rozhodnout.
Děkuji Velitelka zásobování nadporučík Revan.
zapsala: Revan dne: 06.12.2008 v 19:16:51


Ceník služeb
1. hromadná přeprava
- 2 osoby zaplatí za přepravu za jeden tah 100 kreditů
- 3 – 4 osoby zaplatí za přepravu 80 kreditů
- 5 a více osob zaplatí za přepravu 70 kreditů

2. individuální přeprava
- jednorázový manipulační poplatek ve výši 250 kreditů
- za každý tah pak zaplatí 40 kreditů
- v případě, že pilot/cestující nenastaví kurz zpět k SB 132, za každý započatý tah bude pokutován srážkou ve výši 100 kreditů; v případě, že pilot/cestující nebude mít kredity, bude pokutován ztrátou 5 bodů za každý započatý tah, dokud nebude sjednána náprava

Obchodní komora má právo na změnu sazeb cestovného, manipulačních poplatků i výši sankci, a to:
a) o 10 % bez souhlasu Rady
b) nad 10 % se souhlasem Rady

Slevový systém:
Aby Obchodní komora dokázala svůj čistý úmysl, pak stanovuje, že kadetům, kteří poprvé opouští cvičný prostor, poskytne slevu ve výši 25 % z celkové ceny. Pro důstojníky je pak sleva stanovena na 10 %, pokud se jedná o jejich první přestup mezi loděmi od doby, co dosáhli hodnosti praporčík.

Daimon Rug
člen představenstva Obchodní komory pro rozvoj rozvojových území
zapsala: Revan dne: 09.12.2008 v 19:41:36