Oznámení administrátorů

Deforest - dne: 22.11.2008, 20:40:19
  Vážená Rado Flotily,

tímto bych chtěl oznámit svojí oficiální rezignaci na post velitele USS Achilles-A. Jako svého nástupce doporučuji svého dosavadního prvního důstojníka Andrew Crowa.

Taktéž s lítostí rezignuji na svůj post velitele zásobování.

Děkuji.

Nadporučík Deforest
Rada rozhodla o jmenování nadporučíka Andrew Crowa do funkce velitele USS Achilles-A. Rada tak učinila na základě doporučení admina a také na základě doporučení bývalého velícího důstojníka. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.
zapsal: Lucas Clark dne: 30.11.2008 v 22:18:47

Khanos - dne: 20.11.2008, 18:57:11
  Vážená rado, dávám vám k posouzení návrh.

Týká se omezení mise pro cvičnou loď na maximální dobu půl roku reálného času s maximální možnou prodlevou měsíce.

Důvod:

Stává se, že kadeti přicházejí a odcházejí či přímo ztrácí zájem v příliš velkém počtu. Za dobu trvání mise USS Kagy se jich zde vystřídalo až příliš. Nemají to jednoduché, protože příjdou do rozehrané mise. Pro ostatní důstojníky je zařazení takového nováčka velice obtížné, zvláště, když přes jejich snahu, hraní nechá. Z původní posádky jsem již zbyl kromě kapitána jen já, který si pamatuje celý průběh mise.


Závěr:

Zavedením časového omezení by se mohl zvednout počet úspěšně hrajících kadetů. Mise by nebyli tak hrozně dlouhé a přímo únavné. Ztráta vycvičeného kadeta na důležitém postu by nebyla až tak příšerná jako je tomu nyní. Větší míra různorodosti by měla přímoúměrně vést k větší zábavě.

Poroučí se FO USS Kaga Khanos
Rada se návrhem zabývala a rozhodla se návrh nepřijmout. Rada chápe důvod podání návrhu a do míry, kterou píše navrhovatel, jej i schvaluje.

Bohužel, není praktická možnost, jak takové ustanovení provést, krom násilného ukončení mise (například pomocí vypnutí simulátoru, či restartování programu a spuštění jiné mise). To Radě nepřipadá jako nejlepší vhodná varianta.

Navíc Rada vzala v úvahu i ten fakt, že určitou dobu trvá interakce mezi hráči a ne každý hráč je přítomný každý den. Rozhodnost potom musí vyžadovat velitel jednotlivé cvičné lodi po svých členech posádky a tuto na ně i delegovat.

Adminé cvičných lodí, jak se vyjádřili, se snaží mise zkracovat, jak to jen jde, ne vždy jim však posádka a okolnosti umožní rychlou misi.
zapsal: Lucas Clark dne: 23.11.2008 v 16:51:55

Saliven - dne: 10.11.2008, 19:18:55
  Vážená Rado,

s politováním Vám musím oznámit svou rezignaci na post kapitána USS Overlord a odchod z řad Hvězdné Flotily. Po ukončení stávající mise, Vás tímto žádám o zbavení velní lodi USS Overlord.

CO Saliven, USS Overlord.
Rada bere resignaci na vědomí. K návrhu se vrátí v okamžiku, kdy bude jeho realizace relevantní.
zapsal: Lucas Clark dne: 12.11.2008 v 22:40:12

Rada Flotily - dne: 28.10.2008, 12:48:28
  Rada Flotily obdržela pozitivní posudky od velících důstojníků na níže uvedené poručíky:

Andrew Crow
Sauron
Revan
Tom Murphy
Para´la
Darkmoor
Tom Picard
Ještěrka

Rada tímto žádá adminy níže uvedených lodí, aby do 1 týdne poslali posudky na výše jmenované důstojníky. Jedná se o adminy těchto lodí:

USS Abaddon
USS Pegasus
USS Averia
USS Achilles-A
USS Overlord
Rada vzhledem k posudkům adminů a velících důstojníků rozhodla o povýšení všech výše jmenovaných poručíků do hodnosti nadporučíka. Gratulujeme.
zapsal: Deforest dne: 08.11.2008 v 22:03:45

Rada Flotily - dne: 28.10.2008, 12:28:44
  Rada Flotily tímto žádá admina USS Catspaw NCC-36784 o vypracování posudku na velícího důstojníka výše jmenované lodi. A to z důvodu ukončení působení daného CO na již zmíněné cvičné lodi.

Viz sekce "Obecná pravidla", podsekce "Další možnosti povýšení", článek 5 - každý velící důstojník cvičného plavidla bude povýšen po ukončení svého působení na cvičné lodi, pakliže aktivně působil na plavidle alespoň jeden reálný rok, jeho aktivita byla příkladná, svou posádku vedl k ideálům a principům Hvězdné flotily. Na takového velícího důstojníka bude vypracován posudek adminem. V případě kladného posudku a uvedené podmínky jednoho reálného roku, bude velitel cvičné lodi povýšen při opuštění cvičného plavidla.
Po zvážení všech faktů se Rada rozhodla povýšit nadporučíka Atteu do hodnosti komandéra. V souvislosti se službou nadporučíka Attey bude také vyznamenána oceněním Experience Transfering Award.
zapsal: Charles Tucker dne: 10.11.2008 v 17:44:52

Data - dne: 28.10.2008, 12:15:39
  Vážená Rado Flotily, prodávám návrh na stavbu většího počtu runaboutů, které by byly přiděleny jak k SB 132, tak k SB 196. A to z důvodu nedostatečné kapacity současného počtu. Pokud se cílová loď nachází blíže SB 196, kadet či důstojník má možnost použít USS Spacerunner, který pendluje rychlostí warp 9. Pak může zbytek cesty letět runaboutem z SB 196. Rada návrh plně schvaluje.
zapsala: Revan dne: 28.11.2008 v 20:18:06

Rada Flotily - dne: 15.10.2008, 21:07:16
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velícího důstojníka cvičné lodi USS Ticonderoga NCC-68245. Zájemci nechť posílají přihlášky Radě Flotily dle pravidel do 23.10.2008. Velícím důstojníkem lodi USS Ticonderoga byl zvolen praporčík John Kainon Stanch.
zapsal: Data dne: 28.10.2008 v 11:49:06

Attea - dne: 10.10.2008, 14:34:32
  Vážená Rado,

chápu, že rozhodování v kauzách není věc, která by se měla odbývat, nicméně vědomí toho, že vlastně nevíme, kdy se Rada rozhodne mě přivedla k myšlence ustanovit Radě maximální možnou dobu, kterou by měla na odpověď na jednotlivé kauzy.
Jeden týden reálného času od podání kauzy by mohl být dostačující.

S pozdravem

Lt.Cmdr. Attea, CO USS Catspaw
Rada rozhodla, že na vyřešení kauzy bude ustanovena maximální doba 14 dnů. S tím, že admin/-é, pokud jsou nutné jejich posudky musí tyto posudky Radě Flotily poslat do týdne. Samotná Rada musí rozhodnout v dané věci do týdne také. Výjimku tvoří závažné důvody - nepřítomnost člena Rada Flotily, onemocnění atd. Dané důvody budou vždy napsány u řešené kauzy.
zapsal: Data dne: 15.10.2008 v 20:59:38

Attea - dne: 10.10.2008, 14:33:45
  Vážená Rado,

přestože ještě není válka u konce, pro následující kadety , kteří se již většinou nedočkají jejího konce je toto mise poslední a proto bych jim, za jejich nápady, píli a ochotu chtěla udělit body jak vyjádření díku za jejich přístup ke hře a to takto :

Fek'Ihr 15 bodů
Firefist, Lucky, Mori Bilescu po 12
K'tala Valdyr 6 bodů.

Děkuji za sebe i své kadety za posouzení.

S pozdravem

Lt.Cmdr.Attea
CO USS Catspaw
Rada návrh posoudila a schválila.
zapsal: Data dne: 10.10.2008 v 14:35:07

Lucas Clark - dne: 26.09.2008, 14:07:53
  Váženo Rado,

navrhuji změnu pravidel ohledně povyšování. Změnu bude spočívat v tom, že místo současné doby, kdy má admin daného hráče sledovat po dobu měsíců, bude muset podat svou zprávu do 14 dnů u povýšení na nadporučíka, do 28 dnů u povýšení na komandéra a 40 dnů u povýšení na kapitána.

Věřím, že můj návrh bude zvážen a schválen, protože umožní schopným hráčům lépe postupovat.

S pozdravem
Lucas Clark
Rada návrh schválila.
zapsal: Data dne: 06.10.2008 v 10:02:45

Rada Flotily - dne: 25.09.2008, 10:34:35
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velícího důstojníka nové flotilní lodi USS Ithaqua NCC-74666. Zájemci nechť posílají přihlášky Radě Flotily dle pravidel do 2.10.2008. Rada rozhodla, že velícím důstojníkem lodi USS Ithaqua NCC-74666 se stává nadporučík Attea.
zapsal: Data dne: 22.10.2008 v 11:13:40

Selek - dne: 23.08.2008, 08:13:22
  Vážená Rado flotily,
podávám formální stížnost proti nadporučíku Attey (nebo jak se to má skloňovat) pro porušení jejích povinností Velícího důstojníka USS Catspaw. Jako Velící důstojník cvičné lodi má vést kadety k dodržování pravidel, což viditelně zanedbala v případě podporučíka Koraka, který stále slouží na zmíněné cvičné lodi jako První důstojník.
Nadporučík Attea evidentně nepodnikla žádné účinné opatření, které by přimělo podpor. Koraka k dodržování pravidel o umísťování na loď.
Ve stejném duchu bych poprosil Radu, aby informovala adminy o tomto problému, protože je povinností admina plavidla takového hráče přemístit, když on sám si nezajistí odpovídající umístění.
Také by mě zajímalo vysvětlení tak dlouhodobého porušování pravidel.

S úctou Selek, Kadet II. ročníku
add 1)

Nadporučík Attea svoje povinnosti nezanedbala. Pan Korak zůstal na lodi z jednoho prostého důvodu, mělo dojít (a možné i dojde) k přesunu celé cvičné lodi (viz řesení ke kauze John K. Dragon dne: 03.05.2008 kde se o přesunu cvičných lodí píše) do "normálního" prostoru. Tato informace byla známa pouze admin týmu a tak o tom logicky ostatní hráči nemohli vědět.

add 2)

Rada řeší kauzy týkající pouze příběhu. Pokud máte dotazy na admin tým použijte sekci kontakty.

Dodatek:

Samotná kauza je příkladem porušování pravidel. Na Radu Flotily se hráči mohou obracet VÝHRADNĚ se záležitostmi, které se týkají PŘÍBĚHU (viz sekce Rada Flotily - Co je Rada Flotily), nikoliv s problémy týkajícími se hry (návrhy vylepšení atd., změna herního systému atd.) jako takové, od toho jsou admini. Rada nemá žádnou pravomoc v
tomto ohledu.
zapsal: Data dne: 04.09.2008 v 10:21:00

Rada Flotily - dne: 22.08.2008, 20:21:51
  Vyhlášeno výběrové řízení na post velitele cvičné lodi USS Kearsarge. Zájemci nechť posílají přihlášky Radě Flotily dle pravidel do 29.8.2008. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát nebyl Radou shledán vhodným na post velícího důstojníka lodi USS Kearsarge, se uzavření přihlášek odkládá do 14.9.2008. Zájemci nechť posílají přihlášky dle pravidel.
zapsal: Data dne: 05.09.2008 v 20:23:00

Vzhledem k tomu, že se v daném termínu již nikdo další do výběrového řízení nepřihlásil, rozhodla se Rada vyřadit USS Kearsarge z aktivní služby.

Posádka lodi nechť si podá přihlášky na některou ze zbylých cvičných lodí, nebo v případě dostatečné hodnosti na loď flotilní.
zapsal: Erwin Schrott dne: 16.09.2008 v 18:45:51

Lt.Cmdr. Attea - dne: 22.08.2008, 11:16:49
  Vážená Rado,

přestože ještě není známo rozhodnutí Rady ohledně rezignace nadporučíka Toraka, podávám tento návrh na okamžité odvolání nadporučíka Toraka z pozice Velitele cvičných lodí, určení jeho zástupce do řádných voleb z důvodu nutnosti mít Velitele Cvičné flotily a zároveň podnět k polnímu soudu, i ex post.
Důvody jsou následující a veskrze jednoduché.
1) Důstojník jež rezignuje na post kapitána vlajkové lodi Cvičné flotily nemůže této flotile velet a zastávat tak funkci jejich velitele.
2) Opustit nejen svou loď, posádku, ale celou Cvičnou flotilu během probíhajícího válečného stavu a probíhající bitvy považuji za zpronevěření důvěry vloženou v něj posádkami svěřených lodí, tak zásad Hvězdné flotily a považuji toto za akt dezerce.

S úctou

Lt.Cmdr. Attea, CO USS Catspaw
Bývalý nadporučík Torak byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby. Vzhledem ke smazání dotyčného hráče a jeho konta nelze vykonat náležitý trest, jímž by bylo odebrání důstojnické hodnosti a zapsání informací o příslušných obviněních a trestu do záznamu kariéry.
zapsal: Data dne: 04.09.2008 v 10:19:29

Torak - dne: 21.08.2008, 20:05:05
  "Vážená Rado,
dovoluji si vám oznámit svou rezignaci na post CO USS Kearsarge, zároveň hodlám ukončit i své působení zde na DF.
K mému rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze, obzvláště několik posledních diskuzí mne v něm jen utvrdilo.
Nepodnikám tento krok snad z důvodu, že bych se cítil ublížený či dokonce šikanovaný. K odchodu mě pohnul neutěšený stav této hry, především styl jejího vedení.
Začalo to poměrně nevinně snahou o "uzákonění" oznamování absence Velících a adminů. K příznivému obratu se dospělo až po plném zveřejnění problému v místní diskuzi. Jinými slovy, klidnou a nekonfliktní cestou se zde nedalo dosáhnout žádného rozumného konsensu a bylo nutné sáhnout k ostrému a veřejnému formulování požadavků, které navíc byly plně oprávněné.
To ale není jediný důvod. Ten další je mnohem závažnější.
Právě v posledních vyhrocených diskuzích vyplulo na povrch velice zásadní zjištění, že admin tým vzájemně velice nedostatečně komunikuje a dokonce poskytuje hráčům mnohdy i protichůdné informace. Pokud navíc tyto mylné, případně zavádějící, informace pochází přímo od Hlavního herního admina, pak už je to poněkud alarmující. Poukazování na tento neduh mělo však v mém případě za následek spíše kritiku mých výroků na adresu admina USS Kearsarge, který se bohužel několikrát dopustil dost markantních chyb. To mě ale opět utvrdilo v domněnce, že admin tým řeší problémy asi jen povrchně nebo vůbec ne. Na problémy s adminem, jsem totiž už poukazoval v komunikaci s Hlavním adminem, ale bez valného výsledku. Pokud není admin tým schopen nebo ochoten takové situace řešit, nebo dokonce o nich někteří adminé ani neví, pak myslím tato hra směřuje ke smutnému konci.
Stejně tak se u adminů objevuje jiný nešvar. Podle jednoho lze určitou informaci bez problémů použít, podle druhého už je to nepřípustné zneužívání informací hráčem pro jeho roli. Taková hra je pak spíš tipováním na dostihy.
Pokud si adminé mezi sebou nedokáží vyjasnit tyto zásadní otázky, pak není možné relativně bezproblémově hrát. K řešení se ovšem nikdo příliš nemá a na podněty hráčů se buď nereaguje vůbec nebo naopak příliš horlivě."

Torak
Rezignace byla přijata. Rada Flotily v nejbližší době určí velitele operací ve cvičném prostoru.
zapsal: Data dne: 22.08.2008 v 20:28:18

Torak - dne: 18.08.2008, 22:43:16
  V souvislosti s předešlým návrhem poručíka Lorda ohledně udělení vyznamenání posádkám lodí USS Kaga a USS Yorktown si dovoluji navrhnout na pochvalu některé členy posádky USS Kaga, kteří se příkladně snažili nastalou situaci řešit.
V souvilsosti s vyjádřením admina k předešlé kauze by šlo o následující osoby: praporčíka Charlese Tuckera a kadety Khanose, Kerloka, Jurciho a Petrova.

S pozdravem Lt. Cmdr. Torak, CO USS Kearsarge
Rada se rozhodla schválit udělení pochvaly jmenovaným kadetům a pověřuje jejich Velícího důstojníka Charlese Tuckera, aby jim pochvalu zapsal.
Ve věci hodnocení podporučíka Charlese Tuckera se Rada rozhodla vyčkat konečného vyřešení krize. Poté bude celý případ USS Athena prozkoumán a rozhodnut.
zapsal: Torak dne: 21.08.2008 v 23:36:05

Martin Martin - dne: 28.07.2008, 21:43:19
  Návrh na změnu pravidel pro lékařské profese a jejich pacienty

_______________________________________________________
Navrhuji, aby k povinnostem lékaře byla přidána povinnost zanést a spravovat základní informace o hráčských postavách, přičemž níže přidávám návrh jejich podoby. S tímto by se vázala povinnost hráčů tyto informace o své postavě vypracovat a lékaři je na požádání předat.

Lékařský záznam Johna Doe:
Druh: člověk
Krevní skupina: A+
Váha: 85 kg
Výška: 179 cm
Barva vlasů: hnědá
Oči: hnědozelené
Zrak : dobrý
Chrup: vlastní, úplný, trvalý
Překonané choroby: žádná závažná onemocnění
Úrazy:žádná závažná zranění

- dále by záznam mohl obsahovat veškeré informace, které uzná hráč za vhodné.
_______________________________________________________

Navrhuji, aby k povinnostem poradce náležela i povinnost zanést a spravovat informace o rodinné anamnéze a psychologickém pozadí hráče ve formě neveřejných flotilních psychologických záznamů z předchozího působení. Tyto informace a záznamy by měli hráči o svých postavách povinně vypracovat a na vyžádání předat a případně dopracovat, podle požadavků svých či poradce.

Děkuji za posouzení
Martin Martin
Radu velice těší Váš zájem o hru, ohledně vašeho návrhu rozhodla následovně:

Hráči by si mněli do profilů přidat základní vzhled a charakter své postavy. Pokud si nejsou jisti zkušení hráči nebo admini jim rádi a ochotně pomohou a poradí jak na to.

S hráčem postupuje i zdravotní karta do, které má lékař povinnost zapisovat zdravotní stav postavy. Při první prohlídce by pak zaznamenal i lékařská data z Vašeho návrhu: krevní skupina, zrak, chrup, překonané choroby, úrazy… pokud si není jistý admini mu rádi a ochotně pomohou a poradí.

Bohužel, ohledně rodinné anamnézy a psychologickém pozadí postavy není jistota, zda jsou poradci dostatečně kvalifikovaní, aby mohli objektivně ohodnotit stav mysli postav hráčů. Proto se rada shodla této části návrhu nevyhovět.
zapsala: Revan dne: 30.08.2008 v 21:59:27

Lt.Cmdr. Attea, CO USS Catspaw - dne: 13.07.2008, 22:20:22
  Vážená Rado,

vzhledem k nedávným vážným sporům ohledně velení skupin, kde velitel cvičných lodí nebyl sto určit komu dát za pravdu, tak neustále visí nad celou situací damoklův meč i do budoucna.
Tímto žádám Radu o jednoznačné určení výkladu nařízení 191 článku 14 a zařazení jejího rozhodnutí do pravidel DF, aby nedocházelo k podobným vystoupením nedůstojným velitelů lodi Hvězdné flotily.

S pozdravem

Lt.Cmdr. Attea, CO USS Catspaw
Vyjádření rady k § 191 čl. 14:

1. Velení v bojové situaci připadá veliteli daného celku (Veliteli cvičných lodí, Veliteli lodí). Velitel celku má právo určit, kdo bude velet bojovému uskupení bez ohledu na jeho hodnost, neujme-li se ho z vážných důvodů sám. Toto rozhodnutí činní na svou zodpovědnost a může být za něj později bran k zodpovědnosti.

2. Pokud se více jak jedno plavidlo dostane do bojové situace a není velitelem celku určen velicí důstojník bojové skupiny, pak velení připadne důstojníkovi s nejvyšší hodností.

3. Pokud se více jak jedno plavidlo dostane do bojové situace a není velitelem celku určen velicí důstojník bojové skupiny, přičemž alespoň dva velící důstojníci mají stejnou hodnost ve skupině, pak velení připadá tomu, jehož plavidlo má taktickou výhodu pro danou situaci.

Zapsal: Velitel zásobování poručík Revan

zapsala: Revan dne: 17.07.2008 v 19:33:54

Poručík Lord, CO USS Yorktown - dne: 30.06.2008, 18:17:53
  Vážená Rado flotily:

Měl jsem tu čest, velet skupině lodí, operujících v NZ na záchraně USS Athena. Myslím, že tato mise splnila podmínku pro udělení vyznamenání aktivním členům posádek obou lodí a to:

Neutral Zone Service Medal

USS Yorktown - CO por.Lord
kadeti:
Nimitc
Homeworld
Kor
Irandael Korkesint
Ryan Noble
U-BABA

USS Kaga - CO prap.Charles Tucker
kadeti:
Rachel Stone
Jurci
Khanos
Kerlok
Erik Helfen
Dachande
Ivan Petrov

Děkuji za posouzení.

por.Lord, CO USS Yorktown
Rada flotily se po důkladném zvážení a s přihlédnutím ke stanovisku adminů obou lodí rozhodla takto:
Zmíněné vyznamenání se uděluje těmto členům posádky USS Yorktown: por. Lordovi a kadetům Nimitcovi, Homeworldovi a Korovi.
Návrh udělit vyznamenání posádce lodi USS Kaga Rada zamítla, protože to byla právě posádka této lodi, kdo svým jednáním z velké části zavinil současnou krizovou situaci.
Všem vyznamenaným blahopřejeme a doufáme, že to pro ně bude inspirací a povzbuzením pro jejich další službu.

zapsal: Torak dne: 07.08.2008 v 22:11:04

Velitel zásobování - dne: 13.06.2008, 21:49:42
  Návrh zpřesnění pravidel přepravy:
Díky několika stížnostem a prosbám o rychlý přesun na velké vzdálenosti navrhuji:
Zavedení používání přepravních sond (viz: TNG 2x20 The Emissary) sondy by byly používány za následujících okolností:

1. Pro nutné a rychle transporty na dlouhé vzdálenosti
2. Pokud by doba transportu přesáhla 8 tahů (reálný měsíc)

A za následných pravidel:
1. Pokud přepravu schválí Velitel zásobování, velící důstojníci zainteresovaných plavidel a příslušní admini.
2. Pokud bude přeprava schválena: Velitel zásobování informuje cílovou loď o způsobu přepravy.
3. Pokud by hrozilo bezprostřední ohrožení přepravovaného nebo lodi, na kterou bude přepravován, je přeprava sondou zakázána.
4. Pokud je přeprava sondou zakázána: Bude hráč přepraven na nejbližší bezpečnou stanici poblíž cíle přepravy. Buď runaboutem nebo raketoplánem a ze základny pak na loď.
5. Sonda nesmí porušit jakýkoliv platné nařízení HF a pravidlo kolonie DarkFort
Poručík Revan Velitel zásobování
Návrh schválen v plném rozsahu. Úpravy budou zahrnuty do pravidel.
zapsal: Data dne: 25.06.2008 v 22:10:08